title

آموزش بهداشت برای پیشگیری از بیماری ایدز

حسینی آهق, میر محمد (1378) آموزش بهداشت برای پیشگیری از بیماری ایدز. بولتن علمی -خبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 2 (8 و9). ص.ص.34-37.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
449kB

خلاصه فارسی

بیماری ایدز بلای جامعه مدرن است. طبق آمار موجود تا سال 1996، 29میلیون نفر آلوده به ویروس ایدزشده و4/6 میلیون مرگ ناشی از آن در دنیا رخ داده است. بیماری ایدز واکسنی نداردو درمان ناپذیر است. لذا تنها راه مقابله بابیماری،پیشگیری وآلوده نشدن به ویروس این بیماری است. آموزش بهداشت پایه هر نوع پیشگیری است. محور های اصلی آموزش بهداشت در اپیدمی ایدز بر مبنای جلوگیری از انتقال عفونت به افرادسالم پایه ریزی شده است.مهمترین راههای انتقال بیماری ازطریق تماس جنسی ،خونو مادر به جنین می باشند.آموزش رابطه جنسی سالم و نحوه تزریقات استریل به افرادی که تزریقات خودرا انجام می دهند؛آگاه کردن افراد جامعه از اینکه در مسافرت های خارج از کشور حتی امکان از تزریق دارو خصوصا داروهای وریدی،اعمال دندان پزشکی وارتباط جنسی خودداری کنند، بررسی و آموزش زنانی که دارای همسر هموفیل بوده اند و از فاکتور های وارداتی استفاده نموده اندیا همسرشان معتاد به مواد مخدر تزریقی بوده اند نیز ضرورت دارد.

عنوان انگليسي

health education for prevention of aids


نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :میر محمد حسینی آهق
کلید واژه ها:آموزش بهداشت ، پیشگیری ، بیماری ایدز
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت

WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :2149
ارائه شده توسط : آقای محمد حسینی آهق
ارائه شده در تاریخ :06 فروردین 1390 08:08
آخرین تغییر :25 بهمن 1391 10:07

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...