title

نقش برپاداری نماز بر سلامت روان و پیشگیری از انزوا و افسردگی در سالمندان

حسینی آهق, میر محمد (1378) نقش برپاداری نماز بر سلامت روان و پیشگیری از انزوا و افسردگی در سالمندان. طب و تزکیه ــ 9 (3). ص.ص.86-89. شاپا 2397-1608

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
1MB

خلاصه فارسی

افراد مسن پس از باز نشستگی، خانه نشین و گوشه گیر می شوند. برای مردان از دست دادن همسر به معنی فقدان رفیق صمیمی می باشد.وسعت مشکل تطابقی با افزایش میزان خودکشی در گروه های سنی بالاتر از65 سال مشخص می شود. انزوای اجتماعی و افسردگی و دیگرمشکلات روانی از مسائل جدی بهداشتی سالمندان است.ازطرفی بر اساس جهان بینی اسلامی نماز به عنوان ذکر خداوند است و باعث آرامش دل ها می شود و نگرش های موجود برپاداری نماز(مانند: توحید،معاد و ...)نیز به نظر می رسد که هر یک به نحوی در حفظ تعادل روانی و استمرار امیدواری و عزت نفس انسانها موءثرند. مطالعات قبلی انجام شده در فرهنگ ها و مذاهب مختلف غالبا" موءید تاثیرات مثبت دعا و عبادت بر میل به زندگی، احساس خوب بودن و شادی، کاهش اضطراب و تنفس عضلانی، اثر بخشی روان درمانی و تقویت فرآیند درمانی می باشند. همچنین پژوهشهای دینی حاکی از این است که عملکردهای مذهبی نظیر: حضور در مکانهای مذهبی، خواندن کتب مقدس مانند: انجیل، تورات و قرآن و دیگر نوشته های مذهبی و شرکت در فعالیتهای دینی با بهداشت روانی همبستگی مثبت دارد. بررسی های انجام شده در افراد مذهبی با پایین بودن نرخ خودکشی، سوء مصرف الکل و دارو، طلاق و اضطراب و افسردگی همراه است. با توجه به نکات ذکر شده در مقاله، برای پیشگیری از انزوا و افسردگی در سالمندان و ایجاد آرامش روانی و پذیرش نقش تکاملی در آنها، تقویت روحیه و اعتقادات مذهبی و شرکت آنها در مراسم مذهبی( نماز و دعا) توصیه می شود.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :میر محمد حسینی آهق
کلید واژه ها:نماز - سلامت روان - پیشگیری از انزوا - پیشگیری از افسردگی - سالمند
موضوعات :WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي

WM روانپزشکی
WT بیماریهای مزمن و بیماریهای سالمندان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :2184
ارائه شده توسط : آقای محمد حسینی آهق
ارائه شده در تاریخ :26 اسفند 1389 12:15
آخرین تغییر :25 بهمن 1391 10:12

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...