title

بهداشت خانواده و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

حسینی آهق, میر محمد (1376) بهداشت خانواده و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها. بولتن علمی-خبری دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل ــ 2 (4). ص.ص.12-16.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
698kB

خلاصه فارسی

خانواده یک نقش حیاتی را در حفظ و ارتقاء سلامتی و بهداشت پذیرفته است و یک ارتباط قوی مابین خانواده و ارائه مراقبت بهداشتی وجود داردکه نقش خانواده را در حفظ و ارتقای سطح سلامتی بیشتر می سازد. خانواده ها اغلب پایه ای برای توسعه رفتار های مثبت بهداشتی در طول زندگی می باشند. معلولیت همراه انسان بوده و قدمتی همپای تاریخ بشر دارد.جنگ ها،تصادفات،بیماریهاوامراض مادرزادی همه ساله میلیون ها معلول و آسیب دیده جسمی بر جای می گذارندکه این گروه عظیم ، بخش عمده ای از اعضای جامعه جهانی را تشکیل می دهند. معلول ، فردی است که سلامتی جسمی و روانی او بطور دائم یا موقت به دلیل ضایعه فیزیکی ، فیزیولوژیکی یا روانی ، ناشی از بیماریها ، حادثه و عوامل مادرزادی مختل شده و توانایی انجام کارهای روز مره و فعالیت های شغلی و اجتماعی خود را از دست داده و در نتیجه قادر نباشد که مستقلًا بدون استفاده از وسایل کمکی و یا مراقبت های خاص به زندگی عادی خود ادامه دهد. سازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که 10%از مردم دنیا معلول هستند. با توجه به اهمیت نقش خانواده در حفظ و ارتقاء سلامتی این مقاله به نگارش در آمده است.نوع سند :مقاله
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :میر محمد حسینی آهق
کلید واژه ها:بهداشت خانواده - پیشگیری - معلولیت
موضوعات :WA بهداشت عمومي
WA بهداشت عمومي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :2187
ارائه شده توسط : آقای محمد حسینی آهق
ارائه شده در تاریخ :17 فروردین 1390 08:37
آخرین تغییر :25 بهمن 1391 10:15

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...