title

بررسی اثر نوروتروفیک Silibinin بر تمایز سلول‌های بنیادی فولیکول

آسالگو, سارا ، نوبخت, ملیحه ، رهبر روشندل, ناهید ، موسوی زاده, کاظم ، نجف زاده, نوروز (1389) بررسی اثر نوروتروفیک Silibinin بر تمایز سلول‌های بنیادی فولیکول. در: نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران, 4-7 خرداد 1389, همدان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
308kB

خلاصه فارسی

چکیده زمینه و هدف: ناحیه‌ی Bulge فولیکول مو به دلیل دسترسی آسان به سلول‌های بنیادی چند استعدادی (Multipotent) اهمیت ویژه‌ای دارد، و بیان‌کننده‌ی مارکر نستین (پروتئین مربوط به سلول‌های بنیادی عصبی) می‌باشد. سلول‌های بنیادی در این ناحیه با قدرت و توانایی بالا قادر به تمایز به انواعی از سلول‌های عصبی هستند. Silibinin نیز به عنوان ماده‌ی مؤثره‌ی گیاه خار مریم (Silybummarininum) دارای خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، نوروتروفیکی و حفاظت‌کننده‌ی سلول‌های عصبی است. هدف از این مطالعه، بررسی افزایش تعداد سلول‌های نورونی تمایزیافته از سلول‌های بنیادی فولیکول مو در اثر مجاورت با Silibinin می‌باشد. روش بررسی: ابتدا ناحیه‌ی Bulge فولیکول موی سبیل (Vibrissa) موش صحرایی به وسیله‌ی پنس جراحی جدا گردید و سپس سلول‌های جدا شده به مدت یک هفته در مجاورت محیط DMEM/F12 و فاکتور رشد اپیدرمی (EGF) کشت داده شدند. در ادامه سلول‌ها را در پلیت‌های محتوی فاکتورهای نوروتروفین (Neurotrophin-3) و Silibinin با غلظت‌های (05/0، 1/0، 4/0، 5/0، 7/0میکروگرم بر میلی‌لیتر) به مدت 2 هفته قرار داده، و مقایسه آن‌ها با یکدیگر صورت گرفت. سلول‌های پیش‌ساز عصبی در ناحیه‌ی Bulge و سلول‌های بنیادی تمایزیافته به نورون‌ها به ترتیب با استفاده از آنتی‌بادی نستین (Nestin) و آنتی‌بادی بتا تری توبولین (β III Tubulin) با تکنیک ایمونوسیتوشیمی بررسی شدند، مقایسه‌ی یافته‌ها با استفاده از آزمون تی انجام گردید، و 05/0P< سطح معنی‌دار اختلاف‌ها تلقی شد. یافته‌ها: در این پژوهش مارکر نستین در ناحیه‌ی Bulge طی هفته‌ی اول به وضوح بیان شد، و پس از مدت 2 هفته هم‌زمان با روند تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های عصبی نورون، بیان آنتی‌بادی بتا تری توبولین در سلول‌های عصبی مشاهده گردید. Silibinin در غلظت 1 میکروگرم بر میلی‌لیتر بر روی سلول‌های بنیادی کاملاً اثر سمی داشت و رشد سلول‌ها را در همان هفته‌ی اول متوقف نمود. حداکثر تمایز در غلظت 5/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر به طور معنی‌دار مشاهده گردیدنوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سارا آسالگو
کلید واژه ها:نستین ؛ بتا تری توبولین ؛ سیلی بینین ؛ فولیکول مو
کلید واژه ها (انگلیسی):nestin-B III - tubulin - silibinin - hair follicle
موضوعات :QS آناتومی انسان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :2194
ارائه شده توسط : دکتر نوروز نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :26 اسفند 1389 12:03
آخرین تغییر :03 اسفند 1391 11:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...