title

ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم استفاده از آي.يو.دي Cu-T380A در مراكزبهداشتي- درماني شهر تبريز

جنابی, انسيه and محمد علیزاده چرندابی, سکینه and ایوان بقاء, ریحانه (1383) ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم استفاده از آي.يو.دي Cu-T380A در مراكزبهداشتي- درماني شهر تبريز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 9 (1). pp. 55-60. شاپا 1560-652x

[img]
Preview
Text - Published Version
246kB

Official URL: http://www.sjku.hbi.ir

Persian Abstract

مقدمه: يكي از موارد بسيار حايز اهميت در استفاده از روشهاي مختلف پيشگيري از بارداري طول مدت تداوم استفاده از آنها ميباشد. آي.يو.ديCu-T380A روش ضد بارداري بسيار موثر و كم هزينه و طولاني اثري ميباشد كه 5/12% زنان حايز شرايط مناطق شهري استان آذربايجان شرقي از آن استفاده ميكنند. با توجه به متفاوت بودن ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم اين روش در مناطق مختلف و عدم انجام پژوهشي در اين زمينه در منطقه، در اين مطالعه ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم استفاده از آي.يو.دي Cu-T380A در مراكز بهداشتي- درماني شهر تبريز بررسي شده است. مواد و روشها: با روش تصادفي تعداد 401 نفر از زنان تحت پوشش مراكز بهداشتي كه از اول سال 1376 لغايت انتهاي سال 1378 كارگذاري IUD Cu-T380A داشتند، انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها علاوه بر بررسي پرونده هاي بهداشتي با خود افراد نيز مصاحبه تلفني به عمل آمد. جهت تعيين ميزان تداوم آي.يو.دي در زمانهاي مختلف پس از كارگذاري از روش كاپلان ماير استفاده شد. يافته ها: ميزان تداوم 1 و 6 ماهه، 1، 2، 3، 4، 5 و6 ساله به ترتيب 3/98%، 3/89%، 3/79%، 3/68%، 3/58%، 6/49%، 9/43% و 36% بود. شايعترين دلايل عدم تداوم درد و خونريزي (47%) و خروج خود به خود (6/18%) بودند، در كل 3 مورد حاملگي همراه با آي.يو.دي رخ داده بود كه يك مورد آن مربوط به سال اول استفاده بود. نتيجه گيري: با توجه به پايين بودن ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم مشخص شده در اين پژوهش، به نظر ميرسد كه بايستي مددجويان با روش مشاوره و پيگيري به درستي راهنمايي گردند، چرا كه اين امر منجر به رضايت بيشتر و بهبود ميزان تداوم آي.يو.دي Cu-T380A مي شود. در ضمن لازم است انواع ديگر آي.يو.دي كه عارضه افزايش ميزان خونريزي با آنها كمتر ميباشد مثل نوع Progestasert در اختيار كليه مراكز بهداشتي قرار گيرد.Item Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :انسيه جنابی
Uncontrolled Keywords:ميزان تداوم - دلايل عدم تداوم - آي.يو.دي Cu-T380A
Subjects:WQ Obstetrics
WA Public Health
WA Public Health
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2196
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:26 Dec 1389 11:36
Last Modified:26 Jan 1397 13:03

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...