title

بررسي ITP در استان اردبيل از اول سال 1375 لغايت 1380 (هـ . ش)

میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، انتشاری مقدم, افسانه (1381) بررسي ITP در استان اردبيل از اول سال 1375 لغايت 1380 (هـ . ش). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
710kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : ITP سندرمی است که با کرايترهای زير مشخص می گردد: - ظهور آنتی بادی ضد پلاکت در پلاسما - افزايش مگاکاريوسيتها در مغز استخوان که به سه صورت حاد، مزمن و عود کننده می باشد. شيوع آن در ايالت متحده آمريکا می باشد توزيع جنسی در نوع حاد برابر می باشد. در اين بررسی که بصورت گذشته نگر انجام شده کليه بيمارانی که در طول پنج سال گذشته با تشخيص نهائیITP در بيمارستان علی اصغر بستری بودند بررسی شد 30 مورد کل نمونه بوده است که نتايج بدست آمده در 30% موارد ITP مزمن و 78% موارد مبتلايان زير 10 سال و 60% موارد مذکر بودند بيشترين شيوع فصلی ITP در بهار (40%) بوده است. سابقه عفونت ويرال قبل از بيماری 7/56% بوده است.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مهرداد میرزا رحیمی
استاد مشاور :منوچهر براک
نگارنده :افسانه انتشاری مقدم
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 068
کلید واژه ها:عفونت - شيوع فصلی - پلاسما - بيمار - ITP
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :220
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 08:14
آخرین تغییر :09 دی 1391 10:11

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...