title

بیان فاکتور nestin در سلولهای ناحیه Bulge فولیکول موی رت

نجف زاده, نوروز and نوبخت, ملیحه and پورحیدر, باقر (1389) بیان فاکتور nestin در سلولهای ناحیه Bulge فولیکول موی رت. در: نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران, 4-7 خرداد 1389, همدان.

[img]
Preview
Text - Published Version
99kB

Persian Abstract

مقدمه:چندین سال است که ناحیه Bulge فولیکول مو بعنوان منبع سلولهای بنیادی مطرح است با این حال مطالعاتی در مورد سلولهای بنیادی مشتق از فولیکول مو انجام نشده است. هدف از این مطالعه جداسازی و کشت سلولهای مشتق از ناحیه Bulge فولیکول مو و تعیین بیان نستین در این سلولها است. مواد وروش ها:در این مطالعه فولیکول موی موشهای صحرایی جدا شد وکشت داده شد و به روش ایمونوسیتوشیمی بیان نستین در سلولهای ناحیه Bulge فولیکول موی موش صحرایی بررسی شد. نتایج: نتیجه این مطالعه نشان داد که بعد از کشت نواحی Bulgeفولیکول مو سلولها بتدریج از Bulge جدا شده و مهاجرت می کنند و بعد از یک هفته کشت داده این سلولها قدرت تکثیری بالایی داشتند و با نستین بخوبی رنگ می گرفتند اما بعد از تمایز نستین بیان نمی شود. بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که سلولهای ناحیه Bulge فولیکول موی موش صحرایی، خصوصیت سلولهای بنیادی را دارد و می تواند مارکر سلولهای بنیادی نستین را بیان کند.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نوروز نجف زاده
Uncontrolled Keywords:نستین - ناحیه Bulge - بیان - فولیکول مو - ایمونوسیتوشیمی
Subjects:QS Human Anatomy
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
ID Code:2200
Deposited By: Dr Nowruz Najafzadeh
Deposited On:26 Dec 1389 12:06
Last Modified:03 Dec 1391 11:48

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...