title

پیوند سلولهای بنیادی فولیکول مو به مدل ضایعه نخاعی: بررسی رفتاری و ایمونوسیتوشیمی

نجف زاده, نوروز ، نوبخت, ملیحه (1389) پیوند سلولهای بنیادی فولیکول مو به مدل ضایعه نخاعی: بررسی رفتاری و ایمونوسیتوشیمی. در: نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران, 4-7 خرداد 1389, همدان.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
161kB

خلاصه فارسی

مقدمه: بسیاری از مردم دنیا مبتلا به ضایعات نخاعی هستند وتاکنون درمان قطعی برای این بیماران شناخته نشده است. مطالعه روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داده است کهپیوند سلولهای گلیال و نورونی روش خوبی جهت ترمیم ضایعه نخاعی است. سلولهای بنیادی فولیکول مو،منبع غنی از پیش ساز های نورونی و گلیال است. مواد وروش ها: در این مطالعه سلولهای بنیادی فولیکول مو جدا شد و کشت داده شد و سلولهای بنیادی به مدل ضایعه نخاعی پیوند زده شد وبعد از پیوند عملکرد اندام تحتانی با استفاده از مقیاس BBB ارزیابی شد و سرنوشت سلولها با روش ایمونوسیتوشیمی بررسی شد. نتایج: بررسی ما نشان داد که اغلب سلولهای بنیادی بعد از پیوند، مارکرهای نورونی وگلیال را بیان می کنند و حیواناتی که پیوند سلولی دریافت کرده بودند بعد از پیوند نمرههای BBB بالایی داشتند. بحث: نتیجه این مطالعه نشان داد که سلولهای پیوندی می توانند عملکرد حرکتی را با تمایز به سلولهای نورونی وگلیال بهبود بخشند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نوروز نجف زاده
کلید واژه ها:فولیکول مو - ضایعه نخاعی - تست BBB - ایمونوهیستوشیمی
موضوعات :QS آناتومی انسان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش علوم تشريح
کد شناسایی :2201
ارائه شده توسط : دکتر نوروز نجف زاده
ارائه شده در تاریخ :26 اسفند 1389 12:08
آخرین تغییر :03 اسفند 1391 13:19

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...