title

مروری بر استراتژی درمان های ترکیبی در ضایعات نخاعی

پورحیدر, باقر and بختیاری, مهرداد and جغتایی, محمد تقی and کریمی پور, مجتبی and نجف زاده, نوروز and پورحیدر, مریم (1389) مروری بر استراتژی درمان های ترکیبی در ضایعات نخاعی. در: نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران, 4-7 خرداد 1389, همدان.

[img]
Preview
Text - Published Version
167kB

Persian Abstract

هدف: ضایعه نخاعی در مراحل اولیه موجب تخریب عروقی، از بین رفتن نورونها و کاهش سلولهای گلیال بویژه اولیگودندروسیت ها می شود. پروسه های مختلف آسیب رسان باعث آسیب ثانوی می شوند، که عبارتند از:آزاد شدن نوروترانسمیترهای تحریکی،ورود یونهای کلسیم فراوان بداخل سلولها که سبب فعال شدن آنزیمهای پروتئولیتیک گشته و در نهایت منجر به تخریب سلولی می گردند.رها شدن رادیکالهای آزاد که موجب تخریب غشاء سلول می شود، تشکیل بافت اسکار گلیال که سدی برای رشد آکسون می باشد و کاهش موادی که برای بقاء سلولهای عصبی ضروری اند.لذا اهداف درمانی شامل متوقف ساختن این پروسه ها می باشد. واضح است که تنها روشهای ترکیبی می توانند به نتایج مطلوبتر منجر شوند. لذا هدف از مطالعه حاضر مرور روشه ای درمانی ترکیبی است که در سالهای اخیر برای درمان SCI بکار گرفته شده است. مواد و روش ها:این مطالعه شامل مرور روشهای ترکیبی است که برای درمان SCI در سالهای (1995-2009)مورد استفاده قرار گرفته است و دربر گیرندهخلاصه تجربیات پژوهشگران می باشد. در اینجا نتایج مهم این مطالعات شرح داده می شود. یافته ها:مهمترین روشها به طور اختصار عبارتنداز:پیوند سلول شوان به همرا استفاده از متیل پردنیزولون، پیوندسلول شوان به همرا استفاده از BDNF و NT-3 تزریق BDNF وNT3-AAN(ترنسفر ژن نوروتروفین توسط حامل ویروسی) به داخل نخاع، پیوند سلولهای شوان وسلولهای غلاف کننده بولب بویایی(OECs)، پیوند سلولهای شوان و OECs واستفاده از آنزیم ABC ChondroitinaseT پیوند سلول شوان به همراه استفاده از (dibutyrl cAMP) پیوند سلول شوان همراه با تزریق زیر جلدی Rolipram، پیوند سلول شوان همراه با تزریق زیر جلدی Rolipram و استفاده از dibutyrl cAMP، پیوند سلولهای بنیادی عصبی همراه با سلولهای OECs، پیوند سلولهای بنیادی عصبی همراه با سلولهای بنیادی مغز قرمز استخوان، پیوند سلولهای بنیادی مغز قرمز استخوان همراه با سلولهای شوان. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعات نشان می دهد که ترکیبی از روشهای سلول تراپی و تجویز دارویی و فاکتورهای نوروتروفیک در مقایسه با سایر روشها به نتایج مطلوب تری منجر خواهد شد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :باقر پورحیدر
Uncontrolled Keywords:ضایعه نخاعی ، درمان ترکیبی
Subjects:QS Human Anatomy
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
ID Code:2202
Deposited By: Dr Nowruz Najafzadeh
Deposited On:26 Dec 1389 12:11
Last Modified:07 Jul 1393 06:19

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...