title

تعیین عوامل انگیزشی درونی و بیرونی در ارتقاء آموزش بالینی از دیدگاه مدرسین مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و آزاد اسلامی تبریز

ملکوتی, جمیله and ایوان بقاء, ریحانه (1385) تعیین عوامل انگیزشی درونی و بیرونی در ارتقاء آموزش بالینی از دیدگاه مدرسین مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و آزاد اسلامی تبریز. در: همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, 16و17 آبان ماه 1385, دانشکده پرستاری و مامایی تبریز -سالن همایش.

[img]
Preview
Text - Published Version
156kB

Persian Abstract

مقدمه: بی شک انگیزه ها بعنوان چراهای رفتاری در خدمات آموزشی و بالینی تعیین کننده هدف و آغاز گر فعالیت مدرسین آموزشی و بالینی می باشد. ایجاد انگیزش مثبت یکی از عوامل کلیدی در موفقیت شغلی محسوب می شود. عوامل انگیزشی در بر گیرنده مسائلی چون آزادی عمل، علاقه به حرفه، حقوق کاری، مدیریت مسئولین، برخورداری از امکانات، مناسب بودن محیط کار، شرایط و عملکرد سازمان می باشد. آموزش بالینی در رشته های علوم پزشکی اهمیت زیادی داشته لذا بایستی انگیزشی درونی و بیرونی در جهت ارتقا آموزش بالینی مشخص شوند. کسب مهارت نحوه آموزش بالینی بستگی زیادی به چگونگی آموزش مدرسین از لحاظ کمی و کیفی دارد. از آنجائیکه قرن 21 قرن کیفیت آموزش و ارتقا نامگذاری گردیده لذا برای بررسی هر چه بهتر شیوه های ارتقا ضرورت احساس گردید تا این تحقیق انجام شود. روش کار : پژوهش حاضر یک بررسی توصیفی بوده و هدف آن تعیین عوامل انگیزش درونی و بیرونی در ارتقاء آموزش بالینی از دیدگاه مدرسین مامایی و پرستاری می باشد. جامعه پژوهش 50 نفر از مدرسین مامایی و پرستاری لیسانس و یا فوق لیسانس می باشند. نمونه گیری به روش آسان و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر مشخصات فردی – اجتماعی و بیانه های مربوط به عوامل انگیزشی درونی و بیرونی بود. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج:اکثریت واحدها در گروه سنی 31-40 سال، دارای تحصیلات در حد فوق لیسانس، متاهل، و کمتر از دو بچه داشتند. اکثر مستخدم رسمی دولت دارای 10- 20 سال سابقه کار و در بخش های بالینی مشغول بودند.عوامل انگیزش درونی موثر از دیدگاه مدرسین مامایی به قرار زیر بودند:آزادی عمل، علاقه به حرفه مربیگری، ایجاد امکانات کاری در بالین و حمایت مسئولین از مربیان جهت اجرای اقدامات اصلاحی و تحولات برای ارتقاء خدمات آموزشی بالینی. عوامل انگیزش بیرونی موثر از دیدگاه مدرسین مامایی به قرار زیر بودند: تناسب میزان عملکرد مدرسین با حقوق و دریافت گروه و پایه به موقع، چگونگی اداره و سرپرستی مسئولین ( به صورن مشاوره ای، استبدادی و...) مناسب بودن محیط کار از نظر فیزیکی و روابط کاری خوب با همکاران و روسا و نهایتا برخورداری از امکانات رفاهی . بحث:اکثریت واحدها عوامل انگیزش درونی را بیش از عوامل بیرونی برای ایجاد کیفیت مراقبتی ماماها در حد زیاد موثر دانستند. طبق نظر آنها ایجاد محیط مناسب با سبک مدیریتی روابط مدار، مشارکتی، گروههای حمایتی و بازخورد شفاهی مثبت از مهمترین عوامل انگیزش به شمار می رود. اکثریت واحدها از اینکه با مدرک فوق لیسانس مامایی امور مامایی و پرستاری را با وجود شکاف عمیق بین خود و متخصصین زنان انجام می دادند ولی از امکانات کافی بهره مند نبودند ناراضی بودند. بین مشخصات فردی – اجتماعی نمونه ها و عوامل انگیزش شغلی ارتباط معنی داری وجود نداشت. طبق نتایج این تحقیق پیشنهاد می گردد تا شکاف بین مدرسین و عوامل دست اندر کار تا حدود قابل قبولی از میان برداشته شود و زمینه را برای فعالیت هر چه بهتر مدرسین از نظر عوامل انگیزش درونی و بیرونی مساعد نمایند.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :جمیله ملکوتی
نویسنده :ریحانه ایوان بقاء
Uncontrolled Keywords:عوامل انگیزش درونی - عوامل انگیزش برونی - آموزش بالینی - ارتقاء
Subjects:WQ Obstetrics > WQ.18 Obstetrics Education
WY Nursing > Nursing Education WY.18
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2214
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:07 Jan 1390 07:55
Last Modified:02 Apr 1393 05:57

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...