title

بـررسي فـراواني انـواع اختـلالات شخصيت در بيـن بيماران بستـري در بخش روانپـزشكي بيمـارستـان فاطمـي در سـالهـاي 80-78

صادقی موحد, فریبا and مولوی, پرویز and تمدن, علیرضا and صبور, میترا (1381) بـررسي فـراواني انـواع اختـلالات شخصيت در بيـن بيماران بستـري در بخش روانپـزشكي بيمـارستـان فاطمـي در سـالهـاي 80-78. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

3MB
[img] Text - final reserch project report
645kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : با توجه به اينکه در کشور ما ايران افراد زيادی وجود دارند که از بيماريهايی رنج می برند که با وجود پيشرفت علم در عصر حاضر هنوز ناشناخته اند و درمان ريشه کن کننده ای برای اين بيماريها يافت نشده است از جمله اين، بيماريهای روانی است نه تنها خود افراد دچار مشکل می شوند بلکه خانواده های آنها نيز خيلی در رنجند. اين اختلالات به ميزان فراوانی نيز در قالب بيماريهای جسمی ظاهر می شوند و اين بيماران بيشتر اوقات به اورژانس مراجعه کرده و بصورت تشخيص داده نشده و گاه بعنوان هيستری مرخص می شوند يا بدنبال خودکشی می ميرند و نيروی زيادی از خانواده و جامعه را صرف خود می کنند از جمله اين اختلالات شخصيت است که درمانگر روانپزشک در کار روزمره اش به هيچ گروه از اختلالات روانی به اندازه اختلالات شخصيت مواجه نيست به اصطلاح ديگر مبتلايان به اختلالات شخصيت بيشتر از بيماران نوروتيک دچار ناتوانی ميگردند مبتلايان به اختلالات شخصيت را به آسانی نمی توان درک کرد اينها بيشتر محتمل است که از جستجوی کمک روانپزشکی خودداری کنند. علائم آنها با ايجاد تغيير در محيط و بصورت مقبول برایEGO درک می شود رفتار آنها برای ديگران آزاردهنده و برچسب آدم بد به آنها زده می شود اين افراد بطور پنهانی و ناخودآگاه بر ساير افراد نيز اثر می گذارد. چون بيمار مبتلا به اختلال شخصيت از آنچه در جامعه به عنوان علائم بيماری می شمارد معمولا اظهار ناراحتی نميکند نتيجتا فردی بی علاقه نسبت به درمان و علاج ناپذير شمرده می شود با توجه به اينکه اختلالات شخصيت شيوع زيادی در هر جامعه دارند و مشکلات فراوانی در بعد اجتماعی ، خانوادگی ، شغلی درجامعه ايجاد می کنند همچنين نظر به لزوم وجود اطلاعاتی جامع فراگير در مورد شيوع اين اختلالات برای ارائه خدمات بهداشتی و متناسب و با توجه به عدم وجود اطلاعات کافی در اين زمينه در کشور ما ضرورت پژوهشی در مورد همه گير شناسی اين اختلال احساس می شد. در اين پژوهش که يک نوع مطالعه توصيفی است بيماران بستری ، در بخش اعصاب و روان بيمارستان فاطمی از نظر متغيرهای (نوع اختلال شخصيت ، سن ، جنس ، گروه شغلی ، وضعيت تاهل ، وجود اختلال محور I ، ميزان تحصيلات ، روابط خانوادگی ، وضعيت اقتصادی ، محل سکونت ، بيماريهای جنسی ، ميزان اقدام به خودکشی سوء مصرف مواد ، بصيرت به بيماری) مورد بررسی قرار گرفته اند. در اين پايان نامه در کل 500 بيمار مورد بررسی قرار گرفته شده است. از ميان 8/60% بيماران را مرد و 2/39% آن را زن تشکيل داده است و کليه بيماران در محدوده سنی بين 12 تا 96 قرار داشته اند. از نظر ميزان تاهل 52% متاهل ، 4/41% مجرد و بقيه (6/6%) مطلقه هستند. بيشتر اين بيماران در حومه شهرها سکونت داشته اندو اکثريت آنها 2/69% باسواد بودند. از نظر شغلی 8/26% بيماران را بيکاران تشکيل می دادند. بيشتر بيماران 4/64% از نظر وضعيت اجتماعی اقتصادی افراد محروم اجتماع را تشکيل می دادند در محورI بيماران دارای اختلالات (اسکيزوفرنی و ساير اختلالات سايکوتيک ، اختلال خلقی اختلال اضطرابی ، اختلال استرس پس از ضربهPTSD اختلال اضطرابی، اختلال شبه جسمی ، بی اشتهايی عصبی ، اختلال هذيانی) بودند. در محورII اختلالات شخصيت بترتيب فراوانی عبارت بودند از: (بدگمان ، نمايشی ، اسکيزوئيد ، ضد اجتماعی ، وسواسی جبری ، اسکيزوتايپال ، مرزی ، وابسته ، دوری گزين ساديسم ، ناشناخته ، منفعل تهاجم ، خودشيفته ، اپی لپتيک) 8/4% کل بيماران عقب ماندگی ذهنی داشتند.(MR) در محورIII 7/9% بيماران مشکل جسمی داشتند. در محورIV 50% بيماران استرس اخير داشته اند. در محور V 6/96% بيماران دچار افت عملکرد بوده اند(زير60-51) در ارتباط بين جنس و ساير پارامترها ارتباط معنی داری يافت نشد. در ارتباط بين مصرف مواد و ساير پارامترها از ميان 8/29 مواردی که مصرف مواد داشتند8/39% موارد اقدام به خودکشی داشته اند. درضمن 46% افرادی که سابقه مصرف مواد داشتند در محدوده سنی 40-30 قرار داشتند. در ارتباط بين اقدام به خودکشی و ساير پارامترها، 9/46% افراد مجرد بودند.7/9% بيماران بيماری جسمی همزمانی داشته اند. در مقابل 6/22% بيماران سالم اقدام به خودکشی کرده اند. روش تحقيق : زمان شروع اين طرح از آذر ماه 1380 بوده است که بصورت گذشته نگر و با بررسی پرونده بيماران در قسمت اسناد پزشکی انجام شده که بدليل تقريبا کامل بودن پرونده ها مشکلی در اين مورد نبود کلا 500 بيمار مورد بررسی قرار گرفت که 217 مورد آنها اختلال شخصيت داشتند. در اين بررسی داده های حاصل از مطالعه بوسيله نرم افزارهای آماری مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فریبا صادقی موحد
استاد مشاور :پرویز مولوی
استاد مشاور :علیرضا تمدن
نگارنده :میترا صبور
Additional Information:شماره پایان نامه : 0104
Uncontrolled Keywords:اختلالات شخصيتی - روانپزشک - بيمار
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:222
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:15 Jul 1388 08:42
Last Modified:09 Oct 1391 12:52

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...