title

نقش اسیدهای چرب امگا – 3 بر افسردگی پس از زایمان

نوروزی پناهی, لیلا and ایوان بقاء, ریحانه and قوجازاده, مرتضی and رنجبر کوچکسرایی, فاطمه and ابراهیمی, مهرانگیز (1387) نقش اسیدهای چرب امگا – 3 بر افسردگی پس از زایمان. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 10-9 شهریور 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
Preview
Text - Published Version
125kB

Persian Abstract

افسردگی پس از زایمان از شایعترین مشکلات زنان در سنین باروری می باشد. این بیماری می تواند اثرات سوء برای کودک ، مادر و خانواده داشته باشد . در سالیان گذشته درمان های دارویی جدید برای درمان اختلال افسردگی معرفی شده اند ولی با توجه به عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی و پذیرش بیشتر مادر در دوران شیردهی برای مصرف مکمل های تغذیه ای نسبت به داروهای شیمیایی ، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر اسیدهای چرب امگان -3 بر افسردگی پس از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1386 انجام گرفت. مواد و روش ها : این مطالعه یک کارآزمائی بالینی شاهددار تصادفی دو سوکور بود که بر روی 120 زن مبتلا به افسردگی پس از زایمان که شرایط لازم جهت ورود به مطالعه را داشتند انجام گرفت. ابتدا افسردگی با استفاده از تست استاندارد ادینبرگ ، در زنان زایمان کرده ای که 2 هفته تا 3 ماه از زمان زایمان آن ها گذشته تشخیص داده شد . به منظور تعیین شدت افسردگی از تست بک استفاده شد . کلیه زنانی که از پرسشنامه بک امتیاز 47 یا بیشتر را کسب می نمودند ، از مطالعه خارج می شدند . کپسول های یک گرمی روغن ماهی و دارونما به مدت 8 هفته برای موارد افسردگی خفیف و متوسط تجویز می شد . شدت افسردگی این دو گروه در هفته های 0 ، 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1 درمان ارزیابی شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 13 SPSS ، آزمون های تی و آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و مجذور کای بین دو گروه استفاده شد. نتایج : دو گروه امگا -3 و دارونما از نظر مشخصات دموگرافیک شامل سن ، تعداد بارداری ، فرزندان زنده ، جنسیت نوزاد ، نحوه زایمان ، خواسته بودن حاملگی و جنس نوزاد و شدت افسردگی اختلاف معنی داری نداشتند . نتایج نشان داد که میانگین شدت افسردگی قبل از درمان در گروه امگا – 3 ، 2/9+ 4/35 که پس از درمان به 0/7 + 6/17 کاهش یافت که تفاوت کاهش نمره افسردگی بین دو گروه از لحاظ اماری معنی دار می باشد ( 0005/0 > P ) . میانگین شدت افسردگی قبل از درمان در گروه دارونما 4/8 + 2/34 و پس از درمان به 3/9 + 6/33 تغییر یافت که از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد . کاهش میانگین شدت افسردگی پس از زایمان 8/17 امتیاز در گروه امگا – 3 و 6/0 امتیاز در گروه دارونما بود. در نتیجه مصرف امگا – 3 ( 1 گرم در روز به مدت 8 هفته ) نسبت به گروه دارونما 28/50 درصد کاهش شدت افسردگی پس از زایمان را بوطر معنی دار مشخص نمود . در ضمن عوارض جانبی جدی نیز با مصرف روغن ماهی مشاهده نگردید. بحث و نتیجه گیری مصرف کپسول امگا -3 با دوز 1 گرم در روز به مدت 8 هفته سبب کاهش شدت افسردگی پس از زایمان می گردد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :لیلا نوروزی پناهی
Uncontrolled Keywords:افسردگی پس از زایمان - اسید چرب - امگا 3
Subjects:WQ Obstetrics
WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2227
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:09 Jan 1390 11:02
Last Modified:08 Dec 1391 12:24

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...