title

بررسي وضعيت كنترل فشار خون در بيماران مبتلا به ديابت تيپ II در مركز آموزشي – درماني بوعلي اردبيل

سزاوار, سید هاشم ، حسینیان, عدالت ، عباس زاده, لیلا (1381) بررسي وضعيت كنترل فشار خون در بيماران مبتلا به ديابت تيپ II در مركز آموزشي – درماني بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
435kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : با وجودي كه هيپرتانسيون عمده ترين انديكاسيون ويزيت پزشكي و مصرف دارو در امريكا است ولي كنترل موفق فشار خون در اغلب بيماران همچنان با مشكل مواجه است . دو مشكل ديابت و HTN بطور فزاينده اي به همراه هم ديده مي شوند كه مشخصا" اثر سينرژيستيك در ايجاد آسيب قلبي – عروقي دارند و درمان HTN در اين بيماران نه تنها فشار خون را پايين مي آورد ، بلكه از عوارض شناخته شده قلبي – عروقي هم جلوگيري مي كند . اين مطالعه در مورد 300 نفر از بيماران مبتلا به ديابت تيپ II كه به درمانگاه ديابت مركز آموزشي – درماني بوعلي شهر اردبيل مراجعه مي كردند ، انجام يافته كه شامل اندازه گيري فشار خون بيماران و ارزيابي نكات مورد نظر با تدوين پرسشنامه اي بوده است . بنابه توصيه JNC-6 فشار خون هدف در اين مطالعه BP<130/85mmHg در نظر گرفته شده است . در اين مطالعه مشخص شد كه 33/60% كل بيماران مورد بررسي BP>130/85mmHg دارند كه اين رقم در بين بيماراني كه سابقهHTN را ذكر مي كردند (3/47% بيماران) به 78/83% افزايش مي يافت و 83/21% بيماران عليرغم اطلاع خود از ابتلا به HTN دارويي جهت كنترل فشار خون استفاده نمي كردند . يافته جالب ديگر اين بود كه در 3/69% بيماران فقط از يك دارو جهت كنترل HTN استفاده شده بود ، در صورتيكه مطالعات اخير نشان داده اند در اكثر بيماران ديابتي كنترل مطلوب فشار خون با روش چند دارويي ميسر خواهد بود . در جمعيت مورد مطالعه وضعيت كنترل فشار خون نامطلوب بوده و ناكافي بودن ميزان داروهاي مورد استفاده جهت كنترل HTN و نيز عدم مصرف دارو از سوي گروهي از بيماران مهمترين عوامل موثر در ايجاد چنين وضعيتي مي باشد .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :سید هاشم سزاوار
استاد مشاور :عدالت حسینیان
نگارنده :لیلا عباس زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 077
کلید واژه ها:ديابت - فشار خون - دارو - بيمار
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
WK سیستم غدد
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :224
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :15 مهر 1388 08:53
آخرین تغییر :09 دی 1391 12:22

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...