title

بررسی رفتارهای دلبستگی مادران در اولین برخورد با نوزاد در یکی از بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

علایی, فاطمه and شهابی, مرضیه and محمدی, راحله and علوی مجد, حمید (1384) بررسی رفتارهای دلبستگی مادران در اولین برخورد با نوزاد در یکی از بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی. نشریه دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی ــ 15 (51). pp. 31-39. شاپا 1605-8941

[img]
Preview
Text - Published Version
3MB

Official URL: http://www.sbmu.ac.ir/SiteDirectory/Centrallibrary...

Persian Abstract

مقدمه: نیاز عاطفی یکی از مهمترین نیازهای کودکان می باشد که از همان ساعات اولیه بعد از تولد باید بر آورده شود. کودکان به دلیل عدم رشد جسمی و ذهنی قبل از تولد و پس از آن نیازمند محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت و محبت والدین خود هستند. هدف: هدف از این پژوهش تعیین رفتارهای دلبستگی مادران در اولین برخورد با نوزاد می باشد. مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است و نمونه های پژوهش را 66 نفر از مادران در بخش های زایمان بیمارستان مهدیه تشکیل می دهد.نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام گرفت. ابزار گرد آوری داده ها، برگه مشاهده رفتارهای دلبستگی، فرم اطلاعات مشخصات فردی مادران و دوربین فیلم برداری بود. اعتبار ابزار به شیوه اعتبار محتوی و پایایی برگه مشاهده به شیوه سنجش بین مشاهده گران با r=0.89 تائید شد. داده ها پس از گردآوری با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: رفتارهای دلبستگی در سه گروه مراقبتی، مجاورتی و احساسی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بیضشترین رفتار در میان رفتارهای مراقبتی شیر دادن به نوزاد با میانگین 49.2 درصد می باشد. در بین رفتارهای مجاورتی بیشترین رفتار مربوط به بغل کردن نوزاد با میانگین 22.9 درصد می باشد . در بین رفتارهای احساسی نیز نگاه کردن به چهره با میانگین(66.9 درصد) بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت و حساسیت اولین برخورد مادر با نوزاد با انجام این تحقیق اطلاعات جامع و دسته بندی شده ای از رفتارهای دلبستگی( مراقبتی،مجاورتی و احساسی) مادران با نوزاد بلافاصله بعد از تولد به دست آمده است. نظر به اینکه پرستاران و سایر اعضاءگروه بهداشت و درمان نقش خیلی مهمی در ایجاد رابطه بین مادر با نوزاد دارند، پیشنهاد می شود که مادران را تشویق به برقراری هر چه سریعتر این ارتباط نموده و آنها را از مزایای ایجاد ارتباط عاطفی با نوزاد در ساعات اولیه بعد از تولد آگاه نمایندItem Type:Article
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فاطمه علایی
نویسنده مسئول :راحله محمدی
Uncontrolled Keywords:دلبستگی ، مادر ، نوزاد ، ارتباط اولیه
Subjects:WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:2282
Deposited By: MS Raheleh Mohammadi
Deposited On:28 Feb 1390 07:38
Last Modified:02 Apr 1393 03:43

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...