title

بررسی دیدگاه ماماهای شاغل در مورد جایگاه حرفه مامایی

ایوان بقاء, ریحانه and ملکوتی, جمیله (1382) بررسی دیدگاه ماماهای شاغل در مورد جایگاه حرفه مامایی. در: اولین همایش سراسری جایگاه حرفه مامایی در جامعه, 29 و 30 مهر ماه 1382, تالار علامه طباطبایی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

[img]
Preview
Text - Published Version
2MB

Persian Abstract

مقدمه و هدف: بی شک تولد، خارق العاده ترین رویداد طبیعت است و ماما کسی است که با درایت و تبحر خود بطور فعال در به ثمر رسیدن این امر جذاب و خطیر نقش عمده ای دارد. از آنجا که دیدگاه مثبت افراد شاغل نسبت به حرفه شان سبب افزایش کارآیی آنها می شود و نیز با توجه به اهمیت حرفه مامایی در امر مراقبت و بهداشت باروری انجام این تحقیق لازم بنظر رسید. مواد و روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است که به منظور تعیین دیدگاه ماماهای شاغل در مورد جایگاه حرفه مامایی انجام شد. جامعه پژوهش ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بودند که دارای مدارک بهیار ماما، فوق دیپلم، لیسانس و یا فوق لیسانس بودند که 90 نفر از افراد واجد الشرایط پرسشنامه را تکمیل کردند. دیدگاه ماماها با استفاده از مقیاس پنج رتبه ای لیکرت سنجیده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS/win مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین ارتباط بین برخی از مشخصات فردی و اجتماعی و عوامل مؤثر بر دیدگاه ماماها از آمار استنباطی مجذور کای دو ( ) استفاده شد. یافته ها: دیدگاه اکثریت ماماها نسبت به حرفه خود منفی بوده و عوامل مؤثر بر آن شامل مسائل اقتصادی، شرایط کار مامایی، امنیتی و مدیریتی بودند. بررسی های آماری نشان داد که بین مشخصات فردی و اجتماعی نمونه ها و دیدگاه ماماها ارتباط معنی داری وجود نداشت ولی بین دیدگاه ماماها و عوامل مؤثر بر آن در زمینه شرایط کار مامایی و عوامل مدیریتی ارتباط معنی داری وجود داشت. اکثریت واحدها از ارتباط بین مدیران پرستاری و متخصصین زنان و مامایی با ماماها ناراضی بوده و تمام مشکلات را ناشی از عدم تطابق عملکرد ماماها با شرح وظایف آنها و کمبود مجوز استخدامی و ازدیاد ماماهای فارغ التحصیل می دانستند.در این تحقیق میزان حقوق، امکان ارتقاء حرفه ای و ثبات شغلی از عوامل مؤثر بر میزان دیدگاه مثبت ماماها بودند. نتیجه گیری و بحث: با توجه به نتایج تحقیق حاضر و اهمیت حرفه مامایی در جامعه و نیز ارتباط مستقیم دیدگاه مثبت افراد نسبت به حرفه خود و بهبود عملکرد آنها و افزایش کیفیت مراقبت ارائه شده به مددجویان ضروری به نظر می رسد تا تدابیری توسط مسئولین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جهت رفع مشکلات حرفه ای در زمینه های یاد شده انجام گیرد تا از این طریق بتوان عوامل مثبت مؤثر بر تغییر دیدگاه ماماها را تقویت نمود و بر غنای شغلی آنها افزود.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :ریحانه ایوان بقاء
نویسنده :جمیله ملکوتی
Uncontrolled Keywords:دیدگاه مثبت - دیدگاه مثبت ماما
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2304
Deposited By: MS Rehaneh Ivanbagha
Deposited On:18 Feb 1390 08:34
Last Modified:02 Apr 1393 06:01

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...