title

تبیین مراحل بیماری و تغییرات سبک زندگی در مراحل مختلف بیماری در بیماران با بیماری مزمن

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، علیمحمدی, حسین ، آدشیرین پور, الهام ، روشنی, زهره (1389) تبیین مراحل بیماری و تغییرات سبک زندگی در مراحل مختلف بیماری در بیماران با بیماری مزمن. در: همایش سراسری سبک زندگی , 12-10 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
58kB

خلاصه فارسی

بيماريهاي مزمن علت عمده مرگ و مير در سطح دنيا مي باشند. مشكلات زندگي با بيماري مزمن مسائلی چون پيشگيري و درمان بحرانهاي پزشكي، اداره رژيم هاي درماني و كنترل علائم ناشي از بيماري می باشد. در اين راستا بيماران مزمن نيازمند تغيير عادات و رفتارهاي بهداشتي خود براي پيشگيري از پيشرفت بيماري و اعتلاء سلامت مي باشند.برای دست یابی به این هدف لازم است مراحلی که بیماران مزمن در طی بیماری طی میکنند و تغییراتی که در طی این مراحل در سبک زندگیشان اتفاق می افتد مورد بررسی قرار گیرد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه کیفی با روش گراندد تئوری و روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بود که بر روی35 بيمار انجام گرفت. محيط پژوهش مراكز آموزشي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. ابزار گرد آوری داده ها مصاحبه با بیماران بود ولی با روشهای دیگر غنی گردید. یافته ها: بیماران چهار مرحله تشخیص بیماری ،مرحله احساس عدم تعادل و آسیب پذیری ،مرحله تغییر شیوه زندگی ومرحله پیوستگی به تغییرات را در طی ابتلا به بیماری طی می کنند .هر یک از این مراحل تحت تاثیر فاکتورهای مختلف قرار گرفته وشیوه زندگی بیماران رادر مراحل مختلف بیماری تغییر میدهند. عوامل موثر برسبک زندگی در هر مرحله در دودسته عمده مداخله گرهای رعایت سبک زندگی سالم وعوامل پیشبرنده رعایت سبک زندگی سالم طبقه بندی گردید. نتیجه گیری: مشارکت کنندگان در تحقیق برای کسب تعادل از دست رفته به علت بیماری و ایجاد احساس سلامتی و خوب بودن اقدام به تغییر شیوه زندگی خود در ابعاد مختلف می نمایند که این تغییرات تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می گیرد که در صورت عملکرد مطلوب این عوامل تغییرات مطلوب و پایداردر شیوه زندگی بیماران ایجاد شده و منجر به اعتلاء سطح سلامت می گردد و در غیر اینصورت از اعتلاء سطح سلامت بیماران ممانعت می گردد.

عنوان انگليسي

ssessment stages of illness and changes in lifestyle in patients with chronic illness


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :نسرین فولادی
نویسنده :مهوش صلصالی
نویسنده :حسین علیمحمدی
نویسنده مسئول :الهام آدشیرین پور
نویسنده :زهره روشنی
کلید واژه ها:بيماري مزمن ، سبک زندگي - تغییرات
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
کد شناسایی :2314
ارائه شده توسط : دکتر نسرین فولادی
ارائه شده در تاریخ :26 اردبهشت 1390 10:17
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 07:47

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...