title

ارزيابي اثرات درماني، عوارض ناخاسته، شاخص هاي فارماكوكنينيك داروی Spinal-z در درمان كانسرهاي دستگاه گوارش فوقاني (متاستاتيك)

یزدانبد, عباس ، صادقی فرد, نسترن ، نیکنام, مینا (1381) ارزيابي اثرات درماني، عوارض ناخاسته، شاخص هاي فارماكوكنينيك داروی Spinal-z در درمان كانسرهاي دستگاه گوارش فوقاني (متاستاتيك). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
597kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: كانسرهاي دستگاه گوارش فوقاني از جمله كانسرهاي مري ومعده يكي از شايعترين كانسرها در جهان مي باشد و طبق گزارش وزارت بهداشت و آموزش پزشكي ، كانسر معده شايعترين كانسر در استان اردبيل است كه در مراحل پيشرفته و متاستاتيك پاسخ درماني به روش درماني رايج نمي دهد. درمان جراحي اين بيماريها در مرحله متاستاتيك در بسياري از بيماران غيرممكن بوده و تاثيري در ميزان زيستي آنها ندارد. ارزش روشهاي كموتراپيك نيز مورد توافق همه صاحب نظران نمي باشد در اين راستا تلاش براي پيدايش داروهاي جديد كه علاوه بر اثرات درماني مطلوب، عوارض جانبي كمتري به بيمار تحميل نمايد، كاملأ ضروري است در اين طرح يكي از داروهاي با منشأ گياهي با همين هدف بكار گرفته مي شود. اين دارو به اسم Spinal-z استخراج شده از عصاره گياه معروف Piganum Harmala از تيره اسپند مي باشد. مطالعه ما در كلينيك فوق تخصصي در اردبيل به ارزيابي اثرات درماني ، عوارض ناخواسته و شاخصهاي فارماكوكينيتيك Spinal-zدر درمان كانسرهاي فوق الذكر مي پردازد . مطالعه ما در عرض 9 ماه در روي 7 بيماري كه از نظر آندوسكوپي و پاتولوژي كانسرهاي فوق الذكر در مراحل پيشرفته برايشان محرز شده بود آغاز گرديد كه اين بيماران بصورت داوطلبانه در فواصل زماني متفاوت وارد طرح ما شدند. اين طرح با توجه به تعداد كم داوطلبان ، بصورت Case موردي به معرفي هر كدام از بيماران داوطلب مي پردازد . شاخص ترين نتايج بدست آمده عبارتند از : پس از شروع دارو ، در حين درمان يكي از بيماران در همان ويزيت هاي اول وطي آزمايشات سريالي كه براي ايشان انجام شد، دچار افزايش شديد (Rising) آنزيم هاي كبدي (AST ALT) و بيلي روبين گرديد و با تشخيص Drug hepatitis ( هپاتيت فولمينانت ) فوت نمود . اين مورد از لحاظ ارزيابي عوارض Spinal-z روي كبد حايز اهميت بوده و تحقيقات بيشتري را مي طلبد تا مشخص شود كه آيا اين عارضه دارويي ( هپاتيت فولمينانت ) در همه بيماران ايجاد خواهد شد. ( چه در شروع درمان يا در اواخر دوره درماني ) يا اينكه برخي از بيماران به علت داشتن زمينه هاي نامعلوم مستعد چنين عارضه اي هستند . نيز يكي ديگر از بيماران تحت بررسي در همان اوايل با تشخيص MI فوت كردند همچنين در يكي ديگر از بيماران طبق سونوگرافي سريال ، رشد توده متاستاتيك ( كه قبل از شروع دارو در حال افزايش بود ) كاهش يافت . در بقيه بيماران عوارض عمومي مثل سرگيجه ، تهوع و . . . مشاهده گرديد . با توجه به محدوديت زماني براي اتمام ويزيتهاي مقرر شده براي بيماران ، عده اي از بيماران به علت مشكلات احتمالي در ( دوري محل سكونت از كلينيك و . . . ) مراجعات نامرتب داشته و طبق پروتكل زماني تعيين شده ، پيش نرفتند و عده اي نيز از ادامه همكاري خودداري نمودند كه اين موارد مهمترين مشكل ما در اجراي اين طرح بشمار مي رود .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :عباس یزدانبد
استاد مشاور :نسترن صادقی فرد
نگارنده :مینا نیکنام
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 094
کلید واژه ها:كانسر - دستگاه گوارش - فارماكوكنيتيك - سونوگرافي - اثرات درماني
موضوعات :QV فارماکولوژی
WI سیستم گوارشی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :238
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :16 مهر 1388 04:31
آخرین تغییر :09 دی 1391 08:38

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...