title

بررسي مايع مغزي نخاعي در بيماران مبتلا به تب تشنج در بيماران بستري شده در بيمارستان علي اصغر اردبيل 1380

پوستی, علیرضا ، براک, منوچهر ، کمالیفر, حسین (1381) بررسي مايع مغزي نخاعي در بيماران مبتلا به تب تشنج در بيماران بستري شده در بيمارستان علي اصغر اردبيل 1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
319kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

794kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : تشنج ناشي از تب ممكن است در 4-2% كودكان بين 6 ماه تا 7 سال ديده شود. تشنج همراه با تب ممكن است ناشي از عفونت سيستم عصبي و نيز صرع كه با تب آشكار مي شود يا تشنجهاي ساده ناشي از تب باشد. با توجه به مرگ و مير و عوارض وخيم عفونتهاي عصبي بخصوص در مواردي كه درمان كامل صورت نگرفته باشد و همچنين با توجه به غير اختصاصي بودن علائم عفونتهاي سيستم عصبي در دوره شيرخوارگي و بالاخص زير 2 سال (كه حدود 50% تشنجهاي ناشي از تب در همين دوران رخ مي دهد) و فقدان علايم تحريك مننژ در اين دوران ، اهميت انجام پونكسيون كمري جهت تشخيص عفونت هاي سيستم عصبي از طريق بذل مايع مغزي نخاعي مشخص مي گردد. روش تحقيق : در اين بررسي با نگاهي گذشته نگر به پرونده هاي كودكان بستري با شكايت تب و تشنج در بخش اطفال بيمارستان علي اصغر، نتايج آزمونهاي انجام يافته روي مايع مغزي نخاعي اين كودكان را مقايسه و در صورت امكان ، ضروريات انجام بذل مايع مغزي نخاعي را در اين كودكان مشخص مي نماييم كه آيا بررسي مايع مغزي نخاعي در تمام بيماران مراجعه كننده با تب و تشنج ضروري است يا نه ؟ نتايج : بر اساس نتايج بدست آمده كه در صفحات قبل به آنها اشاره شد در بيماران مورد بررسي ، شيوع FC در جنس مذكر ، كمي بيشتر مي باشد كه با آمارهاي جهاني مطابقت دارد . از نظر دفعات تشنج شايعترين حالت يك تشنج در 24 ساعت بوده كه نشانه اي از تشنج تبدار ساده است و با آمارهاي جهاني مطابقت دارد . در نوع تشنج تونيك كلونيك در صدر قرار دارد و سپس تونيك و كلونيك رتبه هاي بعدي را به خود اختصاص داده اند كه نتايج اخير نيز مطابق با ديگر بررسي ها مي باشد . از نظر ميانگين سني بيماران متوسط سني 4/27 بوده كه قابل تطابق با سن متوسط حدود 2 سال براي بيماران مي باشد . متوسط تب در زمان تشنج 32/38 بوده كه تاييدي است بر لزوم وجود تبهاي بالاي 8/37 درجه سانتي گراد كه در تعريف FC بدان اشاره شده است . از نظر مدت تشنج نيز اكثر بيماران تشنج كمتر از 15 دقيقه داشته اند كه قابل تطابق با تشنج تبدار ساده است كه شايع ترين نوع تشنج تبدار ميباشد . از نظر مطالعه CSF بيماران در دو گروه بيماراني كه يك بار تشنج داشته اند و نتايج آزمون T.Test ( با توجه به سطح معني دار بودن آزمون كه بايستي Significacy كمتر از 5% داشته باشد ) نشان مي دهد كه ميزان WBC ، پروتئين و گلوكز CSF براساس دفعات تشنج اختلاف معني داري با هم ندارند . همينطور نتايج آزمون T.Test در بيماراني كه كمتر از 15 دقيقه و بيشتر از 15 دقيقه تشنج داشته اند با Sig زير 5% بيانگر اين واقعيت است كه در دو گروه مورد مطالعه ميزان WBC پروتئين و گلوكز اختلاف معني داري با هم ندارند . از نظر گروههاي مختلف بيماران با نوع تشنج تونيك كلونيك ژنراليزه ، تونيك و كلونيك نيز بر اساس آزمون آناليز واريانس (ANOVA) مي توان به اين نتيجه رسيد كه با احتمال بيش از 95% ميانگين پروتئين CSF در بيماران با نوع تشنج تونيك و كلونيك اختلاف معني داري با بيماران مبتلا به تشنج TCG داشته(14%=Sig ) و نيز ميزان WBC در CSF نيز در اين بيماران با احتمال بيش از 95% با بيماران دچار تشنج TCG متفاوت است (04% = Sig) و لي ميزان گلوكز CSF با احتمال بالاي 95% تفاوت معني داري بين گروههاي مختلف تشنجي ندارد (937/0= Sig). همچنين نتايج آزمون T.Test در بيماراني كه زير 2 سال و بالاي 2 سال بوده اند نيز زير 18 ماه و بالاي 18 و نيز زير 12 ماه و بالاي 12 ماه با Significacy زير 5% نشان داد كه در گروههاي مورد مطالعه ميزان WBC ، pr و گلوكز اختلاف معني داري با هم ندارندنوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علیرضا پوستی
استاد مشاور :منوچهر براک
نگارنده :حسین کمالیفر
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 084
کلیدواژه ها:تشنج- گلوكز - پروتئين - مايع مغزي نخاعي - عفونت - تب
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
WL سیستم عصبی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :239
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :16 مهر 1388 04:36
آخرین تغییر :09 دی 1391 11:50

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...