title

بررسي شيوع فاكتورهاي اپيدميولوژي و عوارض پره اكلامپسي در بيماران بستري شده در بيمارستان علوي اردبيل 1380

اهدایی وند, فرناز and ایرانی جم, عفت (1381) بررسي شيوع فاكتورهاي اپيدميولوژي و عوارض پره اكلامپسي در بيماران بستري شده در بيمارستان علوي اردبيل 1380. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] Text - final reserch project report
644kB
[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

1MB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : پره اكلامپسي از عوارض شايع حاملگي است و بروز آن در نقاط مختلف دنيا متفاوت گزارش شده است اين عارضه آبستني ها را عارضه دار مي سازد و از علل شايع مورتاليتي و موربيديتي مادري و پري ناتال در تمام دنيا محسوب مي شود به دليل بروز نسبتا" زياد پره اكلامپسي و نقش آن در مرگ و مير و ابتلاي مادر و نوزاد لازم است در سطح جامعه بررسي هاي گسترده تري در مورد اين عارضه صورت گيرد تا با افزايش آگاهيهاي لازم با مراجعه مرتب به پزشك و مراقبت كامل در طي حاملگي از اين عارضه پيشگيري نمود و يا با تشخيص زودرس از عوارض متعدد مادري و جنيني جلوگيري كرد . براساس تعريف : پره اكلامپسي به افزايش فشار خون به همراه ادم يا پروتيئنوري يا هر دو كه معمولأ بعد از هفته بيستم حاملگي و اكثرا" نزديك به ترم رخ مي دهد ، اطلاق مي شود . - افزايش فشار خون مهمترين معيار براي تشخيص پره اكلامپسي مي باشد كه به افزايش فشار خون بيشتر از 90/140 ميلي متر جيوه يا افزايش mmHg 30 در فشار خون سيستوليك يا mmHg /15 در فشار خون دياستوليك اطلاق مي شود . - ادم تحتاني يافته اي طبيعي در حاملگي است اما ادم غيرتحتاني در دستها و صورت هنگام برخاستن از خواب بيماري محسوب مي شود يا افزايش وزن 2 پوند در هفته يا افزايش وزن ناگهان طي 2-1 روز شك به پره اكلامپسي را ايجاد مي كند . پروتئينوري آخرين علامتي است كه ايجاد مي شود و به وجود پروتئين بيش از mg 300 در ادرار 24 ساعته گفته مي شود . عوامل زمينه ساز عبارتند از : عدم زايمان قبلي ، سن مادر زير 20 يا بالاي 35 سال ، وضعيت اجتماعي اقتصادي پايين ، بارداري چند قلويي ، مول هيداتيديفرم ، پلي هيدرآمينوس ، هيدروپس غير ايمني جنين ، ديابت ، هايپرتانسيون مزمن و بيماري زمينه اي كليوي ، سابقه مثبت فاميلي و سابقه قبلي پره اكلامپسي . برخي مشخصات پره اكلامپسي شديد براي اينكه از نوع خفيف افتراق داده شود : - فشار سسيتوليك بيش از mmHg 160 يا دياستوليك بيش از mmHg 90 – پروتيئنوري 2gr در يك نمونه ادرار24h - سردرد – اختلالات بينايي – درد اپيگاستر – اليگوري – افزايش cr سرم – ترومبوسيتوپني – افزايش آنزيمهاي كبدي – هيپربيلي روبينمي –هموگلوبينوري – هموگلوبينمي – ادم ريوي –IUGR عوارض پره اکلامپسی نيز در دو دسته عوارض مادری و جنينی بررسی گرديد که عوارض مادری شامل: عوارض مغزی: اکلامپسی – انسفالوپاتی هايپرتنسيو ، خونريزی مغزی – کوما عوارض بينايی: کوری و جدا شدن شبکيه عوارض کبدی: سندرم Help عوارض قلبی – ريوی : ادم ريه عوارض کليوی : گلومرولواندوتليوز و نارسايي كليه و... دكولمان عوارض جنيني : IUFD-IUGR - پره ترم - Still Birth- ديسترس جنين و دفع مكونيوم در اين مطالعه كه به روش گذشته نگر در جمعيت زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان علوي اردبيل در سال 1380 صورت پذيرفت پرسشنامه اي تهيه گرديد و در مورد 176 بيمار مبتلا به پره اكلامپسي كه در فاصله زماني مزبور در بيمارستان بستري شده بودند بر اساس اطلاعات موجود در پرونده هايشان تكميل گرديد و در مرحله بعد براساس روشهاي آماري آناليز شد. مطابق اين تحقيق بعمل آمده پره اكلامپسي در ساكنين شهر نسبت به ساكنين روستا شيوع بيشتري داشت ابتدا و انتهاي طيف سني باروري، اولين حاملگي، سابقه پره اكلامپسي در حاملگي قبلي جز ريسك فاكتورهاي بدست آمده بود. تنها ارتباط قابل توجهي بين بيماري فشار خون – از بين بيماريهاي زمينه اي – و پره اكلامپسي وجود داشت و ارتباط با ديگر بيماريها چندان چشمگير نبود. بر اساس اين مطالعه پره اكلامپسي در هفته هاي آخر حاملگي شروع شده و از طرف ديگر سن حاملگي در زمان ختم حاملگي نيز پايين بود همچنين آمارها درصد بالاي پره اكلامپسي از نوع شديد را نشان مي داد. كه به ترتيب شايع بودن با علائم ادم ، سردرد ، تاري ديد و درد اپيكاستر و . . . مراجعه نموده اند. متد زايمان در اين تحقيق به عمل آمده با درصد بيشتر سزارين بود. و افزايش فشار خون دياستولي درصد بيشتر را در ايجاد پره اكلامپسي به خود اختصاص داده در صورتيكه در فشار خون سيستولي بالا پره اكلامپسي نوع شديد بيشتر بود. بر اساس اين آمار از بين عوارض مادري دكولمان و اكلامپسي شيوع نسبتا" بالايي را به خود اختصاص مي داد و از بين عوارض جنيني به ترتيب IUGR ، نوزاد پره ترم ، IUFD بيشترين عوارض را به خود اختصاص مي داد.Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرناز اهدایی وند
نگارنده :عفت ایرانی جم
Additional Information:شماره پایان نامه : 099
Uncontrolled Keywords:پره اكلامپسي - حاملگي - فشار خون - نوزاد
Subjects:WQ Obstetrics
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:240
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:16 Jul 1388 04:40
Last Modified:09 Oct 1391 11:31

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...