title

بررسي خونريزي داخل مغزی (CVA) از نظر محل خونريزی در 100 بيمار بستری شده در بيمارستان علوی اردبيل (خونريزی هيپرتانسيو اوليه)

مدنی, فرنوش ، علیمحمدی, حسین ، اقبالی, حجت (1381) بررسي خونريزي داخل مغزی (CVA) از نظر محل خونريزی در 100 بيمار بستری شده در بيمارستان علوی اردبيل (خونريزی هيپرتانسيو اوليه). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
419kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

782kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : سکته مغزی (CVA) بعد از بيماريهای قلبی و سرطان سومين علت شايع مرگ ومير و شايعترين اختلال ناتوان كننده نورولوژيك است كه با افزايش سن بروز آن بالا مي رود و در مردان قدري شايعتر از زنان و در سياه پوستان شايعتر از سفيد پوستان است . فاكتورهاي خطر CVA شامل هيپرتانسيون ، هيپركلسترولمي ، سيگار ، مصرف بالاي الكل ، مصرف قرصهاي ضد بارداري مي باشد . علي رغم اهميت آن به عنوان علت مهم ناتواني و مرگ بروز CVA در دهه هاي اخير كاهش يافته است كه عمدتا" به علت بهبود درمان هيپرتانسيون است . روش تحقيق : با بررسي پرونده و سي تي اسكن 100 بيمار بستري خونريزي داخل مغزي ناشي از هيپرتانسيون ( ICH اوليه ) در بيمارستان علوي اردبيل اطلاعات مورد نظر اين تحقيق استخراج و جمع آوري شد . اين مطالعه از انواع مطالعه توصيفي Cross - Sectional مي باشد. نتايج: از كل 100 بيمار مورد بررسي نتايج زير بدست آمده بود. - 48 مورد (48%) مذكر ، 52 مورد (52%) مونث بوده اند. - از نظر سني ، بيشترين ميزان در گروه سني 79-70 سالگي به تعداد 37 مورد (37%) قرار داشت. - از نظر محل خونريزي بيشترين مورد تالاموس 39 مورد (39%) و بعد از آن پوتامن با 36 مورد (36%) ، اوپر با 12 مورد (12%) ، مخچه 9 مورد (9%)، پونز 4 مورد (4%) بودند. - در حدود 69 مورد (69%) بيماران سابقه هيپرتانسيون قبلي داشتند و 31 مورد (31%) بيماران بدون سابقه قبلي دچار هيپرتانسيون شده بودند . - از مجموع 100 بيمار تنها 14 مورد (14%) همزمان ICH ، IVH هم داشتند .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرنوش مدنی
استاد مشاور :حسین علیمحمدی
نگارنده :حجت اقبالی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 063
کلید واژه ها:سكته مغزي- سرطان - هيپرتانسيون - سيگار - الكل- نورولوژي - پوست
موضوعات :WL سیستم عصبی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش میکروبیولوژی
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :244
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :16 مهر 1388 05:31
آخرین تغییر :31 خرداد 1393 08:13

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...