title

راهنماي مادران براي تغذيه با شير مادر

بركاتی, حامد ، سعدونديان, سوسن ، علايی, شهناز ، فريور, مريم ، همايونفر, نسرین (1390) راهنماي مادران براي تغذيه با شير مادر. راهنماي مادران براي تغذيه با شير مادر، پاسخ به سوالات رايج مادران . وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی , تهران. شابک 978-964-8319-16-3

[img]
پیش نمایش
PDF
1MB
[img]
پیش نمایش
PDF - نسخه چاپ شده
430kBنوع سند :کتاب
زبان سند : فارسی
نویسنده :حامد بركاتی
نویسنده :نسرین همايونفر
کلید واژه ها:راهنما - مادران - شير مادر - سوالات - رايج
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2547
ارائه شده توسط : خانم نسرین همایونفر
ارائه شده در تاریخ :06 شهریور 1390 13:29
آخرین تغییر :12 اسفند 1391 09:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...