title

بررسي عوامل مستعد كننده ضايعات تومورال لب در بيماران بستري در بيمارستان فاطمي از سال 80- 75

پیرزاده, اکبر ، ستوده, محمد باقر ، امینی, وحید (1380) بررسي عوامل مستعد كننده ضايعات تومورال لب در بيماران بستري در بيمارستان فاطمي از سال 80- 75. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

810kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
450kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : كانسر لب يكي از كانسرهاي ناشايع مي باشد كه قسمتي از لب را كه در تماس با لب فوقاني نمي باشد را بيشتر درگير مي كند به همين دليل نيز شايعترين قسمت درگير ، لب تحتاني است از آنجائي كه تشخيص سريع و به موقع و اقدام درماني مقتضي باعث عمر طبيعي خواهد شد لذا تشخيص به موقع از اهميت ويژه اي برخوردار است . از طرفي پرهيز از عوامل مستعد كننده به اين تومور نيز ميزان شيوع آن را كاهش مي دهد. ما در اين مطالعه بصورت گذشته نگر توصيفي بيماران بستري شده در بيمارستان فاطمي كه در پنج ساله اخير با تشخيص ضايعات تومورال لب بستري شده اند را مورد بررسي قرار داديم. كه از اين ميان 70% مردان مبتلا بوده اند و از نظر شغلي كشاورز (61%) ، خانه دار (17%) و بقيه مشاغل متفرقه داشته اند. 60% افراد مبتلا روستائي و 66% با شكايت زخم لب مراجعه كرده اند. 53% در موقع عمل ضايعه زير cm 1 داشته اند . لب تحتاني شايعترين محل و 66% SCC و 3/13% BCC مي باشد. از 87% افراد جواب داده به كار در زير آفتاب ، 54% به اين كانسر مبتلا شده اند ، نتيجه گيري كلي اينكه شغل خارج خانه و نور خورشيد در بروز بد خيمي لب موثر است . همچنين شايعترين محل ، لب تحتاني و شايعترين نوع S.C.C مي باشد . مراجعه مجدد در بررسي وجود نداشته كه نشان دهنده درمان 100% بيماري در صورت تشخيص زود رس مي باشد .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :اکبر پیرزاده
استاد مشاور :محمد باقر ستوده
نگارنده :وحید امینی
کلید واژه ها:SCC لب - كانسر لب - BCC لب
موضوعات :WV بیماریهای گوش و حلق و بینی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
کد شناسایی :260
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 06:01
آخرین تغییر :16 اردبهشت 1393 13:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...