title

ارتقاء سلامت زنان در دوران یائسگی

ملکوتی, جمیله ، ایوان بقاء, ریحانه (1386) ارتقاء سلامت زنان در دوران یائسگی. در: سمینار ملی زن، بهداشت، سلامتی, 5 اردیبهت 1386, دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
475kB

خلاصه فارسی

یائسگی دوره حساسی از زندگی برای اکثر زنان یائسه می باشد که با بروز آن مرحله باروری او باتمام رسیده ولی بهار زندگی او برخلاف عقیده عموم به پایان نمی رسد. اگر چه یائسگی زندگی زن را تهدید نمی کند ولی حیات زن را به مخاطره می اندازد.از آنجائیکه تعداد زنان یائسه روز به روز در حال افزایش است بنابراین بهبود کیفیت زندگی این قشراز جامعه نیاز به تلاشهای همه جانبه دارد. عدم ارائه خدمات به این قشر باعث کاهش چشمگیری در کیفیت زندگی آنان و خانواده خواهد شد. بدلیل اهمیت نقش مراقبین بهداشتی در ارتقاء سلامت این قشر مطالعه حاضر انجام شد.در این مطالعه توصیفی 50 نفر از ماماهای شاغل در مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو قسمت: بخش اول شامل مشخصات فردی، اجتماعی و بخش دوم حاوی 20 گزینه مربوط به مراقبتهای ارائه شده توسط ماماها برای زنان یائسه بود. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS 11 استفاده گردید. برای تعیین ارتباط بین برخی از مشخصات فردی، اجتماعی و بیانیه های مربوط به مراقبتهای ارائه شده توسط ماماها از آمار استنباطی مجذور کای و تست فیشر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اغلب ماماها مراقبتهای لازم و ضروری از قبیل آموزش در زمینه های علائم و عوارض این دوران، درخواست سونوگرافی و ماموگرافی از پستانها، انجام پاپ اسمیر، آموزش در زمینه معاینه پستانها توسط خود فرد و ... را به عمل می آورند. همانطور که انتظار می رفت در مراکز بهداشتی مراقبت کامل از این قشر آسیب پذیر بعمل نیامده که باعث به خطر افتادن سلامت این زنان شده است، لذا پیشنهاد می شود که برای بهبود شیوه زندگی و سلامت مادران یائسه از آنها نیز مثل سایر افراد تحت پوشش خدمات درمانی مراقبت بعمل آورند.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :جمیله ملکوتی
نویسنده :ریحانه ایوان بقاء
کلید واژه ها:یائسگی - مراقبت
موضوعات :WQ مامایی > WQ.18 آموزش مامايي
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش مامایی
کد شناسایی :2610
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :12 شهریور 1390 08:01
آخرین تغییر :02 تیر 1393 05:58

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...