title

بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه در مورد كاربرد، فوايد و عوارض ناشي از طب سوزني

اخوان اکبری, قدرت and میرزا رحیمی, مهرداد and اخوان اکبری, پوران and رحیم زاده, پوپک (1388) بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه در مورد كاربرد، فوايد و عوارض ناشي از طب سوزني. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

[img]
Preview
Text - Published Version
655kB

Official URL: http://www.israpm.org

Persian Abstract

مقدمه: طب سوزني يك روش درماني با قدمت بيش از 2000 سال بوده و ريشه در طب سنتي چين(TCM) دارد. با قرار دادن سوزنهايي كه نقاط انتخابي را تحريك مي كنند، انرژي حياتي در بدن جريان پيدا كرده و اعمال بدني تنظيم مي گردد. طب سوزني در درمان درد و تهوع و استفراغ پس از جراحي و شيمي درماني و حاملگي موثر است. هدف از مطالعه حاضر بررسي ميزان آشنايي و ارزيابي كاربرد و كارايي طب سوزني در جمعيت مورد مطالعه بوده است. روش كار: اين مطالعه از نوع توصيفي بوده كه در 2000 زن به صورت مصاحبه انجام شده است. اطلاعات در پرسشنامه از قبل طراحي شده جمع اوري گرديد. نتايج با استفاده از آمار توصيفي در قالب جداول فراواني و فراواني نسبي در نرم افزار آماري SPSSمورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج: 44 نفر از افراد مصاحبه شونده(2/2%) با ميانگين سني 37 سال، با طب سوزني آشنايي داستند. در ميان اين افراد، 21 نفر(47/7%) از افراد آشنا با طب سوزني داراي تحصيلات بالاتر ديپلم و 29 نفر(65/9%) خانه دار بودند. 27 نفر (61/3%) طب سوزني را كاري بهداشتي 29 نفر (65/9%) داراي اثر مفيد و 14 نفر(31/8%) ان را موثر تر از درمانهاي طبي و جراحي مي دانستند. 12 نفر(27/3%) از اين افراد از طب سوزني استفاده كرده بودند. 18 نفر(40/9%) اظهار داشتند كه امكان دسترسي به طب سوزني وجود دارد. بحث: در اين مطالعه ميزان آشنايي و استفاده از طب سوزني نسبت به مطالعات مشابه پايين تر بوده است. با توجه به اثرات مفيد طب سوزني در بيماريهاي مختلف(بويژه درد) لزوم اطلاع رساني بيشتر در اين زمينه ضروري است.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :قدرت اخوان اکبری
نویسنده :مهرداد میرزا رحیمی
نویسنده :پوران اخوان اکبری
نویسنده :پوپک رحیم زاده
Uncontrolled Keywords: طب سنتي چين ، طب سوزني ، جامعه
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

W Health professions
WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Midwifery
ID Code:2615
Deposited By: ِDr Pouran Akhavan akbari
Deposited On:09 Jul 1392 08:08
Last Modified:10 Jan 1393 09:45

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...