title

بررسي شيوع و علت مرگ مغزي در بخش ICU بيمارستانهاي علوي و فاطمي اردبيل

انتظاری, مسعود ، عالیقدری, مرتضی ، تقوا منش, فرشید (1381) بررسي شيوع و علت مرگ مغزي در بخش ICU بيمارستانهاي علوي و فاطمي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
435kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : اين بررسي در مورد بيماران كومائي مي باشد كه نمرة مرگ مغزي آنها براساس جدول گلاسكو مساوي 3 بوده است . بررسي به عمل آمده در خصوص 140 مورد بيمار مبتلا به مرگ مغزي مي باشد اين مطالعه بصورت گذشته نگر انجام شده و مربوط به بيماراني مي باشد كه در سال 80-79 در ICU علوي يا ICU فاطمي در شهرستان اردبيل بستري شده بودند. روش مورد استفاده در اين مطالعه ، روش توصيفي بوده نكات مورد بررسي در فرمهاي پرسشنامه كه تدوين شده درج شده است . اطلاعات موجود در اين فرمها در جداول مخصوصي بطور خلاصه آمده است . آمارگيري صورت گرفته بصورت نمودارها و جداول ديگر همراه با توضيحات لازم ارائه شده است . خلاصه نتايج حاصله بدين شرح است: 1- 5/56% از بيماران در ICU علوي و 5/43% بيماران در ICU فاطمي بستري شده اند. 2 - 6/98% بيماران فوت كرده اند و فقط دو مورد از 140 مورد زنده مانده اند. 3- 4/66% بيماران مرد و 6/33% بيماران را زنان تشكيل ميدهد. 4- بيشترين فراواني گروه سني مربوط به افراد بالاي 50 سال با 7/50% می باشد. 5- بيشترين موارد بستري را تروماي ناشي از تصادفات رانندگي با 7/30% تشكيل مي دهد. 6- SDH بيشترين علت مرگ ومير در بيماران ترومائي ميباشد با( 3/14% ) 7- بعد از تروماCVA با 1/27% دومين رتبه را تشكيل ميدهد. 8- Suicide با 9 مورد به عبارتي 4/6% آمار نگران كننده ای را بيان می کند. 9- HTN با 7/20% و بالاترين عامل مساعد كننده را دربيماران دارند. 10- 1/62% افراد به ونتيلاتور متصل بوده اند. اين مطالعه لزوم شناخت درصد بالاي تشكيل دهنده مرگ مغزي در اثر عواملي چون تروماي ناشي از تصادفات رانندگي ( اولين رتبه ) وCVA وSuicide را نسبت به آمارهاي جهاني خاطر نشان مي كند . اين درصدهاي بالا لزوم برنامه ريزي براي پيشگيري از وقوع اين عوامل را نشان مي دهد .نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :مسعود انتظاری
استاد مشاور :مرتضی عالیقدری
نگارنده :فرشید تقوا منش
کلید واژه ها:تروما - مرگ مغزي - CVA - Suicide - تصادف
موضوعات :WL سیستم عصبی
WO جراحی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه بیهوشی، زنان و زایمان
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت محیط
کد شناسایی :265
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 06:39
آخرین تغییر :09 دی 1391 11:33

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...