title

بررسي شيوع آنفاركتوس ميو كارد با علائم اوليه غير از درد سينه در بيماران بستري شده در بيمارستان بوعلي در طول 6 ماه اول سال79

دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، درگاهی, موسی (1380) بررسي شيوع آنفاركتوس ميو كارد با علائم اوليه غير از درد سينه در بيماران بستري شده در بيمارستان بوعلي در طول 6 ماه اول سال79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
365kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : آغاز انفاركتوس ميوكارد (MI) معمولأ با درد قفسه سينه شديد است . اما درصد قابل ملاحظه اي از MI با درد سينه آغاز نمي شود و حداقل 20-15% موارد MI نيز بدون هرگونه درد است . در اين پژوهش شيوع MI با علائم آغازين غير از درد سينه (MI آتي – پيك) ( با مطالعه 267 پرونده موجود در بايگاني بيماران مبتلا به AMI بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 1379) مورد بررسي قرار گرفت و چكيده نتايج به قرار زير است. - شيوع نسبي MI آتي پيك 1/16% بوده است . كه 3/66% افراد اين جامعه با شكايت اصلي درد « اپي كاستر ، پشت ، بازوها و... » مراجعه كرده بودند و 7/33% افراد در ابتدا شكايتي از درد نداشته اند و با پيشرفت AMI در تعدادي از آنها درد نيز آغاز شده ولي 2/16% افراد ابدا" درد را تجربه نكرده اند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسین دوستکامی
استاد مشاور :عدالت حسینیان
نگارنده :موسی درگاهی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 057
کلید واژه ها:آنفاركتوس - درد سينه - MI - AMI
موضوعات :WG سیستم قلب و عروق
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :266
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 06:43
آخرین تغییر :10 دی 1391 07:42

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...