title

بررسي اپيدميولوژيك بيماري تب راجعه كنه اي در استان اردبيل از اول سال77 لغايت 79

عرشی, شهنام ، میرزا رحیمی, مهرداد ، مدنی, علیرضا (1380) بررسي اپيدميولوژيك بيماري تب راجعه كنه اي در استان اردبيل از اول سال77 لغايت 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

3MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
930kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : تب بازگرد كنه اي ( تب راجعه آندميك )Tick Relapsing Fever يك بيماري حاد و عفوني است ، كه از اختصاصات عمده آن حملات متناوب تب ولرز و توكسمي مي باشد كه با پيشرفت بيماري تدريجا" از دوره هاي مختلف تب ولرز كاسته شده و بر دوره هاي بي تبي افزوده مي گردد. عامل بيماري انواعي از ميكروارگانيسمهاي اسپيروكتال از جنس بورليا مي باشد كه توسط گونه هاي مختلف كنه هاي نرم ( آرگازيده ) انتقال مي يابد. بورلياي ميكروتي (B.microti) و بورلياي لاتيشوي (B.latychewii) مختص جوندگان مي باشد و انسان بطور تصادفي به آنها آلوده مي شود. بورلياي ميكروتي در انسان از پاتوژنيسيته بالاو بورلياي لاتيشوي از پاتوژنيسيته فوق العاده كمي برخوردارند. مخازن بورلياي ميكروتي شامل برخي جونـدگان صحرائي از جمله ميكروتوس سوسياليس(M.Socialis) و تاتراانديكا (T.indica) و مريون پرسيكوس (M.Persicus) و كنه اورنيتودوروس اراتيكوس (O.erraticus) مي باشد. مخازن بورلياي لاتيشوي ، جوندگان صحرائي از نوع رومبوميس اوپيموس (R.opimus) و كنه اورنيتودوروس تارتاكوفسكي (O.tartakovskii) مي باشد. كنه ها علاوه بر اينكه بورلياها را از طريق ضمائم دهاني و مايع كوكسالي خود به ميزبان انتقال مي دهند، قادرند بورليا را از طريق تخم به نسل بعدي خود نيز انتقال دهند . تب راجعه پرسيكا از پاتوژنيسيته بالائي برخوردار است و عامل اصلي تب بازگرد كنه اي در انسان محسوب مي گردد. كانون آندميك اين بيماري در استانهاي اردبيل و آذربايجانشرقي قرار دارد و دامنه انتشار آن به ساير استانهاي كشور كشيده شده است. ابتلاء به اين بيماري سلامت افراد را به خطر انداخته و موجب كاهش توان كاري در افراد و تحميل زيانهاي اقتصادي قابل ملاحظه اي مي گردد. كنه اورنيتودوروس تولوزاني بعنوان ناقل بيولوژيك و مخزن تب راجعه پرسيكا در داخل اماكن مسكوني انسانها، اصطبل دامها، لانه جوندگان وحشي و نيز در لانه برخي از گوشتخواران زيست مي نمايد . در اغلب اماكني كه كنه اورنيتودوروس تولوزاني زندگي ميكند ساير كنه ها از جمله اورنيتودوروس لاهورنسيس واورنيتودوروس تولوزاني كانستريني نيز حضور دارند. به منظور كنترل بيماري تب بازگرد آندميك ، تشخيص و بررسي موارد انساني مشكوك به اين بيماري جمع آوري كنه هاي فوق ، تشخيص انواع و ميزان آلودگي آنها به انواع بورلياها مي تواند گام مؤثري در كنترل اين بيماري باشد كه با اجراي يك برنامه تحقيقاتي در سطح كشور، كانونهاي آلودگي را مورد شناسايي قرار داده و با اجراي برنامه هاي تكميلي ميزان وفور ناقلين و نيز ميزان شيوع و بروز تب بازگرد را مورد بررسي قرار داد. بطور خلاصه نتايج مهم بدست آمده به شرح زير است: تعداد كل بيماران ، 329 نفر مي باشد. كه بيشترين موارد بيماري مربوط به سال 1379 (190 مورد معادل 8/57%) مي باشد. بيماري تب راجعه كنه اي در ماههاي مرداد ، شهريور و مهر شايعتر از ساير ماهها مي باشد. شيوع تب راجعه كنه اي بر حسب جنس افراد تفاوت چنداني ندارد. بيشترين موارد بيماري از شهرستان خلخال گزارش شده است . 5/84% بيماران ساكن روستا هستند. تب شديد ، سردرد و لرز شايعترين علائم باليني بيماري تب راجعه كنه اي هستند. 5/67% بيماران با دام ( گاو يا گوسفند يا هر دو) ارتباط دارند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شهنام عرشی
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
نگارنده :علیرضا مدنی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 068
کلید واژه ها:تب بازگرد - كنه - بورليا - تب راجعه كنه اي
موضوعات :WB پزشکی عملی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :274
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 07:25
آخرین تغییر :10 دی 1391 07:32

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...