title

بررسي شيوع مرگ و مير نوزادان در سالهاي 1378 و 1379 در بيمارستان علوي اردبيل

مشاغی, شهلا ، عابدی, علی ، نخستین, بابک (1380) بررسي شيوع مرگ و مير نوزادان در سالهاي 1378 و 1379 در بيمارستان علوي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
549kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : در سال 78 از مجموع 5531 نوزاد متولد شده در مركز علوي كه 3/70% به روش NVD و 6/29% به روش سزارين متولد شده اند 265 نفر بستري شده اند و 72 نفر اين تعداد فوت نموده اند (3/21% بستري شدگان) از نظر جنسي 2/56% پسر و 8/43% دختر بوده اند . از تعداد فوت شوندگان هم 7/63% را پسران و 3/36% را دختران تشكيل داده اند يعني هم از نظر بستري و هم از نظر مرگ ومير پسران بيشتر از دختران بوده اند . در بررسي بستري شوندگان 18/50% گراويد اول بوده ، 8/58% هم LBW بوده اند علل بستري به ترتيب عبارتند از: الف) سندرم زجر تنفسي ب) پنوموني و سپسيس ج)پره مچوريته خالص د) آسفكسي هـ) ايكتر خالص و) آنومالي ها ز) آسپيراسيون مكونيوم ح) تروماي زايمان. تعداد مبتلايان به سندرم زجر تنفسي از نظر جنسي پسران 2 برابر دختران است . علل مرگ ومير نوزادان در اين بخش به ترتيب شيوع عبارت است از: الف) سندرم زجر تنفسي ب) پنوموني و سپسيس ج) نارسايي شديد هـ) آنومالي ز) آسفكسي ح) آسپيراسيون مكونيوم. در سال 79 ، از مجموع 5348 نوزاد متولد شده در اين مركز 9/64% به روش NVD و 35/08% به روش سزارين متولد شده اند كه 218 نفر از اين تعداد بستري و 66 نفر از بستري شوندگان فوت نموده اند (5/44% نوزادان بستري شده) از نظر جنسي 5/55% بستري شوندگان ، پسر و 5/44% دختر بوده اند از تعداد فوت شدگان 7/66% پسر و 3/36% دختر بوده اند يعني در اين سال هم پسران هم از نظر بستري و هم از نظر مرگ ومير بيشتر از دختران بوده اند. در بررسي بستري شوندگان 75/52% گراويد اول و 5/49% LBW بوده اند علل بستري در سال 79 عبارت است از : الف) سندرم زجر تنفسي ب) پنوموني و سپسيس ج) ايكتر خالص د)آسفكسي هـ) آنومالي ها و) آسپيراسيون مكونيوم ز)پره مچوريته خالص ح) تروماي زايمان تعداد مبتلايان به سندرم زجر تنفسي از نظر جنسي پسران 2 برابر دختران مي باشد( مشابه سال 78 ) مرگ ومير نوزادان در سال 79 عبارت است از: الف) سندرم زجر تنفسي ب) پنوموني و سپسيس ج) آنومالي هـ) آسفكسي ز) نارسايي شديد ح) آسپيراسيون مكونيوم درصد بستري هاي پسر و دختر در هر دو سال اختلاف چنداني ندارد . در هر دو سال خرداد ماه بيشترين بستري و بيشترين زايمان را دارد . متوسط روزهاي بستري يك نوزاد در سال 78 ، 5/4 روز و در سال 79، 4 روز است . مبتلايان به سپسيس اكثرا" پسر هستند . تعداد مبتلايان به سندرم زجر تنفسي پسران 2 برابر دختران است . در 2 سال متوالي ( 79-78 ) نوزادان داراي مادر بالاي 40 سال بيشتر با آنومالي بستري شده اند و اكثر نوزادان مادران با سن كمتر از 18 سال سپسيس داشته اند نوزادان بستري شده كه مادرشان ديابتي بوده است بيشتر با تشخيص سپسيس بستري شده اند. روش تحقيق : در اين مجموعه ، بستري و مرگ ومير نوزادان بصورت مطالعات توصيفي گذشته نگر، تنظيم شده است . بعنوان حجم نمونه ، كليه نوزادان بستري شده در مدت دو سال متوالي ( از ارديبهشت 78 الي ارديبهشت 80 ) انتخاب و بر اساس موارد مورد مطالعه ، پرسشنامه اي تنظيم شده است. در حجم نمونه انتخاب شده فراواني بستري هاي انجام شده بر اساس جنس ، وزن ، دورسر ، ترم و پره ترم بودن ، نوع زايمان ، علل بستري و علل مرگ ومير بصورت جداول و نمودارها ارائه شد ه اند.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :شهلا مشاغی
استاد مشاور :علی عابدی
نگارنده :بابک نخستین
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 054
کلید واژه ها:نوزاد - بارداري - مرگ ومير
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیولوژی
کد شناسایی :276
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 07:35
آخرین تغییر :10 دی 1391 19:21

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...