title

بررسي اثرات داروها در درمان بيماران آسمي بستري شده در بيمارستان علوي و بوعلي طي آذر 75 الي شهريور 77

صدر, فرهاد ، جستان, مارینا ، عظیمی, فاطمه (1378) بررسي اثرات داروها در درمان بيماران آسمي بستري شده در بيمارستان علوي و بوعلي طي آذر 75 الي شهريور 77. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

2MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
454kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه: امروزه آسم يكي از مهمترين مشكلات ريوي در مراجعين به مراكز درماني و مطب ها مي باشد. آمار نشان مي دهد تنها در ايالات متحده ده ميليون نفر آسمي زندگي مي كنند. شيوع آسم در دهة اخير حدودا" به ميزان 29 درصد افزايش نشان مي دهد و تعداد بيماران آسمي بستري در بيمارستان از سال 1970 تا 1997 تا 3 برابر افزايش يافته است. در ايالات متحده، ميزان مرگ از سال 1980 تا 1997 تا 31% افزايش يافته است. دركشور ما نيز اين افزايش در هر دو مورد فوق مشاهده مي گردد، از طرفي بسياري از افرادي كه با مشكلات فوق به مراكز درماني مراجعه مي كنند ، بيماراني هستند كه قبلأ داروهاي لازم جهت آسم و درمان و پيشگيري برونكواسپاسم را دريافت نموده اند. در اين بررسي قصد داريم ميزان اثر بخشي داروهاي تجويزي در اين افراد را ارزيابي نماييم و دريابيم پاسخ به درمان در افراد تا چه حدي مي باشد و مهمتر آنكه چه عواملي در عود حملات نقش دارد. اگرچه در كشور ما شايد آخرين داروهاي مؤثر در درمان بيماران فوق در دسترس نيست ولي به نظر مي رسد از داروهاي موجود نيز استفادة بهينه به عمل نمي آيد، و از طرفي عدم درمان نامرتب ، مصرف غيرصحيح، دوز نامناسب مي تواند در عدم پاسخ مناسبي بسيار مؤثر باشد. در اين بررسي قصد داريم اين علل و عوامل را بهتر بشناسيم. در اين رهگذر ابتدا، كليات آسم آناتومي،(فيزيولوژي، پاتولوژي، علل، درمان) را مورد بررسي قرار مي دهيم، سپس داروهاي برونكو ديلاتور و ساير داروهاي مؤثر در انسداد مجاري هوايي را مورد بررسي كامل قرار مي دهيم، و در نهايت يك تحليل مبتني بر آمار سعي خواهيم نمود اثر بخشي اين داروها و علل احتمالي عدم پاسخ مناسب بيمار را مورد بررسي قرار دهيم. روش تحقيق : در اين مطالعه بيماران با اثبات ابتلا به آسم – برونكو اسپاسم در تحقيق شركت داده شده اند ، لذا كل جامعه مورد مطالعه ، بيماران مبتلا به برونكو اسپاسم – آسم مي باشند كه در مدت تحقيق به بيمارستان بوعلي اردبيل مراجعه نموده اند، بديهي است با چنين ديدگاهي مي توان گفت ، با در نظر گرفتن اينكه جامعه فوق منعكس كنندة كثيري از بيماران واجد مشكل فوق است ، پس شايد نوعي نمونه گيري (sampling) دراين مورد گرفته است و در اين مطالعه نمونه گيري از نوع نمونه گيري غيراحتمالي بوده است . روش بيماريابي تقريبا" در تمامي موارد با حضور خود مطالعه گران در بيمارستان بوده است و در مواردي كه بيماران اطلاعات لازم و كافي را در اختيار ما نمي گذاشتند ( بخصوص در زمينه دارو) از مورد مربوطه صرف نظر شده است . در هر حال بيماران انتخاب شده تحت معاينه دقيق قرارگرفته اند و متعاقب آن فرم مربوطه كه توسط نگارنده و زير نظر استاد راهنما تهيه شده بود ، تكميل گرديد و سپس تحليل و مقايسه از اين اطلاعات بعمل آمد ، مدت اين بررسي از اول آذر ماه 75 الي شهريور 77 بوده است. نتايج : بر اين اساس مهمترين عامل عدم دريافت پاسخ مناسب درماني در بيماران عدم استفاده صحيح و مرتب از داروهاي تجويزي مي باشد كه خود لزوم يك عملكرد فرهنگي را در اين راستا روشن مي سازد از سوي ديگر در بسياري از مواردي كه عدم پاسخ مناسب به درمان مشاهده شده بيماران همكاري لازم جهت انجام توصيه هاي پزشك نداشته اند ( نظير رژيم هاي غذايي ، عدم استفاده از دخانيات ) بديهي است در اين راستا يك عامل تعيين كننده ديگر در وقوع عود مشكلات افتصادي بيماران مي باشد.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرهاد صدر
استاد مشاور :مارینا جستان
نگارنده :فاطمه عظیمی
کلید واژه ها:آسم - نارسايي تنفسي
موضوعات :WF سیستم تنفسی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
کد شناسایی :280
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 08:09
آخرین تغییر :09 آذر 1391 07:59

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...