title

بررسي ميزان شيوع BPH و كانسر پروستات در بيماران بستري شده در بيمارستان علوي اردبيل با تشخيص بزرگي پروستات از اول خرداد 78 تا اول خرداد 80

حسین خانی, علی ، عابدی, علی ، شریفی, افشین (1380) بررسي ميزان شيوع BPH و كانسر پروستات در بيماران بستري شده در بيمارستان علوي اردبيل با تشخيص بزرگي پروستات از اول خرداد 78 تا اول خرداد 80. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
695kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بزرگي پروستات يكي از مشكلات شايع دستگاه ادراري در سنين بالا مي باشد. دوتشخيص اقتراقي عمده بزرگي پروستات BPH وكارسينوم پروستات مي باشد. BPH شايعترين تومور خوش خيم در مردان مي باشد و حدود 90% مردان بالاي 80 سال از نظر هيستولوژيكي BPH دارند اتيولوژي مولتي فاكتوريال و تحت كنترل عوامل آندوكرين مي باشد. كارسينوم پروستات شايعترين كانسر و دومين علت مرگ ناشي از سرطان در آمريكا مي باشد. و شيوع آن رابطه مستقيمي با افزايش سن دارد. مصرف غذاهاي چرب و كادميوم و سيگار نيز از ريسك فاكتورهاي مطرح مي باشد. از نظر اتيولوژي هم ژنتيك در درجه اول مطرح مي باشد. اهميت مطالب فوق الذكر ما را بر آن داشت تا طي مطالعه اي ميزان شيوع BPH و كانسر پروستات را دربيماران با بزرگي پروستات بستري شده در بخش اورولوژي بيمارستان علوي شهرستان اردبيل را بررسي و تعيين نماييم همچنين روشهاي جراحي(,TURP Open Prostatectomy) تغييرات U/A وBUN وCr و انواع كانسر پروستات از نظر پاتولوژي و گريد وStage و انواع BPH از نظر پاتولوژي بررسي شد . مطالعه ما با بررسي 150 بيمار مبتلا به بزرگي پروستات و به صورت گذشته نگر و با تكيه بر اطلاعات موجود در پرونده ها انجام گرديد.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی حسین خانی
استاد مشاور :علی عابدی
نگارنده :افشین شریفی
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 050
کلید واژه ها:كانسر پروستات - اتيولوژي - پاتولوژي
موضوعات :WJ سیستم ادراری
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه جراحی
دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش فیزیولوژی
کد شناسایی :281
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 08:13
آخرین تغییر :10 دی 1391 22:16

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...