title

مقایسه تاثیر شیاف لاکتوباسیل با قرص واژینال مترونیدازول در درمان بیماران مبتلا به واژینوز باکتریال

جعفرزاده, حمیده ، ایوان بقاء, ریحانه ، حسن زاده, داود ، سروش برحقی, محمد حسین ، سیاح ملی, منیژه ، محمد پور اصل, اصغر (1390) مقایسه تاثیر شیاف لاکتوباسیل با قرص واژینال مترونیدازول در درمان بیماران مبتلا به واژینوز باکتریال. در: نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران, 20-17 آبان ماه 1390, سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
937kB

خلاصه فارسی

واژينوز باكتريال نوعي عدم تعادل در اكوسيستم طبيعي واژن است كه به علت رشد بيش از حد باكتر يهاي غير هوازي و همراهي آنها با كاهش لاكتوباسيلها به وجود آمده وPH واژن به بيش از 5/4 افزايش مي يابد. واژينوز باكتريال خطر بيماریهای التهابي لگن، عفونتها ي كاف واژن متعاقب هيستركتومي، غير طبيعي بودن سيتولوژي سرويكس و زايمان پره ترم را افزايش می دهد. مقاومت به آنتي بيوتيك ها، سبب افزا يش علاقه به درمانهاي غير آنتي بيوتيكي شده است. دو روش غیر آنتی بیوتیکی درمان عبارتند از: 1- درمانهای پروبیوتیکی: فراهم آوردن باکتریها به عنوان مکمل جهت اصلاح لاکتوباسیل واژن 2- اصلاح با درمانهای اسیدی مانند ژل بافر. هدف: مطالعه حاضر با هدف مقايسه تأثير شياف واژينال لاكتوباسيلوس اسيدوفيلوس با قرص واژينال مترونيدازول بر علايم و نشانه های واژينوز باكتريال انجام شد. مواد و روش ها: اين كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور، در مراكز درماني سرپايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 1387 انجام شد. 40 بيمار با تخصيص تصادفي در دو گروه شياف لاكتوباسيل و قرص واژينال مترونيدازول قرار داده شدند. يافته ها: ميزان بهبود در گروه مترونيدازول100% و در گروه لاكتوباسيل 75% مشخص شد. بحث و نتيجه گيري: بر پايه نتايج مطالعه، مترونيدازول در درمان واژينوز باكتريال مؤثرتر مي باشد. شايد بتوان تركيبي از هر دو رژيم درماني را در اغلب بيماران مقاوم به درمان به كار برد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :حمیده جعفرزاده
کلید واژه ها:واژينوز باكتريال - شياف واژينال لاكتوباسيل - قرص واژينال مترونيدازول
موضوعات :QV فارماکولوژی
WP بیماریهای زنان
WQ مامایی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :2882
ارائه شده توسط : خانم ریحانه ایوان بقاء
ارائه شده در تاریخ :17 آذر 1390 07:29
آخرین تغییر :01 اسفند 1391 09:09

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...