title

یادگیری فرد مدار در آموزش بالینی پرستاری

آهنگرداودی, شبنم ، شهباززادگان, بیتا ، دادخواه, دلاور (1388) یادگیری فرد مدار در آموزش بالینی پرستاری. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل، دانشکده پرستاری مامایی.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
223kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: یادگیری فردمدار به دانشجویان در برآورده کردن نیاز های یادگیری و ارتقای مهارت های بالینی و کسب استقلال کمک می کند و در این روش دانشجو نفش اصلی در فرایند یادگیری دارد. در این مقاله نقش روش یادگیری فردمدار در آموزش پرستاری و دیدگاه های دانشجویان در ارتباط با این روش تدریس، شرح داده می شود. روش اجرا: این مقاله بر اساس کتب و جستجوی اینترنتی مقالات پژوهشی منتشر شده انجام شده است. یافته ها: استفاده از روش فردمدار در آموزش پرستاری فواید زیادی دارد که می توان به افزایش اعتماد به نفس-استقلال و انگیزه در دانشجو و ارتقای مهارت های لازم برای یادگیری مداوم دانست. اکثر دانشجویان نسبت به این نوع روش یادگیری، نگرش مثبتی دارند اما نتایج برخی از تحقیقات نیز نشان می دهد که دانشجویان نقش واقعی و مستقیم معلم را در یادگیری مهم تر می دانند و حتی گروهی از دانشجویان روش های معلم مدار را ترجیح می دهند که به گفته ی محققین این اختلاف نظر می تواند ناشی از نگرانی دانشجو از نداشتن اطلاعات لازم برای استفاده از یادگیری فردمدار باشد. بحث و نتیجه گیری: استفاده از یادگیری فردمدار در آموزش بالینی پرستاری موجب افزایش رضایت فراگیران از تجارب بالینی و ارتقای احساس مسئولیت در یادگیری فردی می شود. نقش مدرسین نیز در این زمینه ارتقای مهارت استفاده از یادگیری فرد مدار در دانشجو و کاربرد آن نه تنها دردوره آموزش بلکه در محیط های کاری در آینده نیز می باشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :شبنم آهنگرداودی
کلید واژه ها:آموزش پرستاری، یادگیری فردمدار، محیط بالین
کلید واژه ها (انگلیسی):Nursing education, learning the circuit, clinical environments
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :2890
ارائه شده توسط : خانم بیتا شهباززادگان
ارائه شده در تاریخ :07 دی 1390 11:45
آخرین تغییر :09 تیر 1393 03:59

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...