title

سلامت و بهداشت روانی از دید گاه قرآن کریم

انتظاری, مسعود and عیسی زاده فر, خاطره (1390) سلامت و بهداشت روانی از دید گاه قرآن کریم. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This is the latest version of this item.

[img]
Preview
Text - Published Version
468kB

Official URL: http://quran.hbi.ir

Persian Abstract

در قرآن کریم آیات بسیاري وجود دارد که فطرت وجودي انسان و حالات گوناگون روان ا و را متذکر شده علل و عوامل انحراف و بیماري ها و همچنین راه هاي تهذیب و تربیت و درمان روان انسان را نشان داده است. آیاتی که در خصوص روان انسان در قرآن کریم وجود دارند نشانه هایی هستند که انسان براي شناختن خود و خصلت هاي گوناگونش می تواند از آن ها راهنمایی بجوید و براي دست یابی به روشی درست به منظور تهذیب و تربیت نفس خویش، توسط آیات مزبور ارشاد شود. انگیزه ها نیروهاي محرکی هستند که در موجود زنده حالتی از نشاط و فعالیت برمی انگیزد و رفتارش را آشکار می سازند و او را به سوي هدف یا هدف هاي مشخصی راهنمایی می کنند. انگیزه ها وظایف ضروري و مهمی براي موجود زنده انجام می دهند. در واقع این انگیزه ها هستند که انسان را به برآوردن نیازهاي اساسی و ضروري زندگی و ادامه آن وا می دارند؛ و نیز او را به انجام بسیاري از کارهاي مهم دیگر که در هماهنگ کردن انسان با محیط زندگی مفید هستند، بر می انگیزند الف: انگیزه مالکیت؛ این انگیزه از آن دسته انگیزه هاي روانی است که انسان آن را در جریان رشد اجتماعی می آموزد؛ زیرا انسان از طریق فرهنگ محیط خود که در آن پرورش می یابد و نیز از راه مهارت ها و آگاهی هاي شخصی، عشق به تصاحب پول و مستغلات و اراضی و اموال دیگر را می آموزد قرآن در بسیاري از آیات، به انگیزه مالکیت اشاراتی دارد. انگیزه پرخاشگري و تجاوز در نظر قرآن یک ابزار دفاعی و لازم براي انسان است تا در برابر تجاوز حیوانات و به ویژه ابلیس از خود دفاع کند ولی ابلیس با بهره گیري از این غریزه در جهت ضدتکامل استفاده و به کار گیرد. انگیزه رقابت؛ رقابت آن دسته انگیزه هاي روانی است که انسان آن را از محیط رشد فرهنگی خود فرا می گیرد و تربیت فرد او را به جنبه هاي مثبت و خوب رقابت در جهت پیشرفتش براساس ارزش هایی که جامعه به آن پايبند است، هدایت می کند. قرآن مردم را به رقابت در تقواي خدا و کار نیک و پاي بندي به ارزش هاي والاي انسانی و پیروي از روش الهی در زندگی تشویق می کند. قرآن همه انگیزه ها را می پذیرد و آن را به عنوان غرایز یا فطرت مورد توجه قرار می دهد . سپس با بیان آموزه ها و دستورهایی می کوشد تا ان سان با به کارگیري آنها توازن و تعادل شخصیتی را در خود ایجاد نماید . قرآن می کوشد تا میان انگیزه هاي متنوع و متعدد تعادل ایجاد کرده و انسان را از اضطراب و درگیري هاي روانی رهایی دهدItem Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :مسعود انتظاری
Uncontrolled Keywords:قرآن ، سلامت روان، بهداشت روان ، انگیزه
Subjects:W Health professions > W.20.55 H9 special topics A-Z (Human expenmentation
W Health professions > W.50 Medical ethics
WM Psychiatry
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Medicine > Department of Anesthesiology , Obstetrics & Gynecology
ID Code:2897
Deposited By: Dr Masood Entezariasl
Deposited On:22 Sep 1390 07:54
Last Modified:01 Dec 1391 08:30

Available Versions of this Item

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...