title

تعیین اثر‌بخشی آنزیم لاکتاز در شدت و دفعات حملات کولیک در 50 کودک شیر‌مادر‌خوار مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان بوعلی

احمدآبادی, فرزاد ، میرزا رحیمی, مهرداد ، سرهنگ زاده, آی نور (1390) تعیین اثر‌بخشی آنزیم لاکتاز در شدت و دفعات حملات کولیک در 50 کودک شیر‌مادر‌خوار مراجعه کننده به کلینیک تخصصی بیمارستان بوعلی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] سایر (spss) - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

3kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
65kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
907kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه کولیک به مجموعه علائمی از درد شکمی ناگهانی، احتمالاً با منشاء روده‌ای، و گریه شدید گفته می‌شود که معمولاً در شیر‌خواران کمتر از 3 ماه اتفاق می‌افتد .این علائم با دوره‌های ناگهانی و غیر قابل توجیه گریه مشخص می‌شود که بیش از 3 ساعت در روز، بیش از 3 روز در هفته و بیش از 3 هفته در یک شیرخوار سالم که به خوبی تغذیه شده، ادامه پیدا می‌کند. باتوجه به شيوع بالاى كوليك شيرخوارگى و نظر به اينكه اين حملات براى والدين استرس زا است و حتى در مواردى منجر به غيبت آنها از كار مي‌شود، ما در اين مطالعه سعى كرديم اثرات آنزيم لاكتاز را كه ماده‌اى بى‌ضرر و سالم مى‌باشد، بر روى حملات كوليك شيرخوارگى بررسى نمائيم. مواد و روش ها مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی دوسوکورتصادفی شده می‌باشد. در این مطالعه 50 شیرخواری که با گریه‌های بیش از حد به بیمارستان بوعلی مراجعه کرده و برای آنها تشخیص کولیک شیرخوارگی مطرح شده است مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس این شیرخوران را به صورتی تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه تقسیم می کنیم. به گروه A محلول لاکتیز به مدت هفت روز و به گروهB پلاسبو به مدت هفت روز داده می شود. در پایان روزهفتم شدت و علائم و دفعات گریه کودک درهر دو گروه براساس فرم های پرسشنامه ارزیابی و ثبت می شود. سپس به مدت دو روز بیماران هر2 گروه دارو و پلاسبو دریافت نمی کنند (wash out period) بعد از این دوره به مدت هفت روز به گروه A پلاسبو و به گروه B محلول لاکتیز تجویز می شود(cross) و در پایان روزهفتم مجدداً علائم بیماران ارزیابی و در پرسشنامه ثبت می شود. سپس اطلاعات وارد SPSS شده و مورد آنالیز قرار می گیرد. نتایج در این مطالعه میانگین سنی این شیرخواران در کل برابر 58/20± 70/48 روز می باشد. تعداد دفعات گریه شیرخواران قبل از شروع دوره درمان برابر 67/3 ± 04/7 بار در روز بود. میانگین شدت گریه این شیرخواران در گروه LP برابر 36/1±88/7 و در گروه PL این میانگین برابر 30/1±76/7 می‌باشد. طول مدت گریه این شیرخواران در طی شبانه روز، به طور میانگین در گروه LP برابر 26/1±32/4 ساعت و در گروه PL این میانگین برابر 21/1±22/4 ساعت می باشد. پس از اتمام دوره اول درمانی مشاهده شد که تفاوت آماری معنی‌داری از نظر تغییر در دفعات گریه(P=0.014) و نیز تغییر در طول مدت گریه(p=0.022) میان این دو گروه درمانی وجود دارد ولی از نظر تغییر در شدت گریه(P=0.168) میان این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. پس از اتمام دوره دوم درمانی نیز مشاهده شد تفاوت آماری معنی‌داری از نظر تغییر در دفعات گریه(P=0.049) میان این دو گروه درمانی وجود دارد ولی از نظر تغییر در شدت گریه(P=0.126) و نیز طول مدت گریه شیرخواران (P=0.147) میان این دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری لاکتاز می تواند داروی نسبتا موثری در کاهش علایم این شیرخواران باشد ولی احتمال می رود یکی از علل کاهش این علایم در شیرخواران می تواند گذشت زمان و بهبودی خودبخودی این بیماری باشد.

عنوان انگليسي

Appointment of efficacy of lactase enzyme on severity and frequency of colic attack in 50 breastfeeding infant referring to buoali hospital clinic

خلاصه انگلیسی

Introduction Colic is known with a set of symptoms such as abrupt abdominal pain, with intestinal origin probably and severe crying which occurs usually in an infants under 3 month. These symptoms are diagnosised with sudden and unjustifiable periods of crying that continued more than 3 hours in day, more than 3 days in week and 3 weeks in a normal baby whom well be nourished. With regard to high prevalence of infant colic and so these attacks are stressful for parents as it led to absence them in work, we endeavored in this study investigate the effects of lactase enzyme which is a wholesomeness material, on infant colic attacks. Material and Methods Current study is a kind of randomized clinical double blind clinical trial. In this study 50 infants were investigated whom were referred to BU-Ali Hospital because of inordinate crying and infant colic were diagnosised for them. These infants were divided to two groups. During 7 days the lactase solution were given to group A and placebo to group B. Based on questioners, in the end of seventh day, severity, symptoms and crying multiplicity in each group are evaluated and recorded. Then for 2 days the patients of each group werenot given medicine and placebo (wash out period) after this period for 7 days, are medicated placebo to group A and lactase solution to group B (cross) and in seventh day end, symptoms of patients are evaluated and recorded in questioners again. Afterwards information were entered to SPSS and analyzed. Results In this study age average of these infants is 48.70± 20.58. The crying multiplicity of infants before the treatment period was 7.04± 3.67 in day. Severity of crying in LP and PL groups are 7.88± 1.36 and 7.76± 1.30 respectively. The mean of duration the infant’s crying during the day in LP and PL groups are 4.32± 1.26 and 4.22± 1.21 hours respectively. After finishing the first treatment period, was observed a significant difference in changing the crying multiplicity and duration between these 2 groups, but no difference in changing the crying severity. After finishing the second treatment period was also observed a significant difference in changing the crying multiplicity between these 2 groups but no difference in changing the crying severity and duration to. Conclusion Lactase can be an effective medicine in decreasing the symptoms of these infants relatively, but one of the reasons in decreasing the symptoms of these infants can be lapse and spontaneous improvement in these patients probably.

نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :فرزاد احمدآبادی
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
نگارنده :آی نور سرهنگ زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه: 0394
کلید واژه ها:آنزیم لاکتاز ، کولیک ، شیرخواران
کلید واژه ها (انگلیسی):Lactase enzyme , Colic , Infantile
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :2920
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :29 آذر 1390 11:11
آخرین تغییر :26 آبان 1393 04:29

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...