title

بررسي علل و علائم باليني اسهال در بستري شدگان بيمارستان علي اصغر(ع)اردبيل

براک, منوچهر ، میرزا رحیمی, مهرداد ، غفوریان, بیژن ، حسین زاده, غلامرضا (1379) بررسي علل و علائم باليني اسهال در بستري شدگان بيمارستان علي اصغر(ع)اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.



[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
240kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : پيشگيري و كنترل بيماريهاي اسهال يكي از اولويتهاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است. از دست دادن آب و الكتروليتهاي بدن ، سوء تغذيه و مستعد شدن در برابر بيماريها سالانه موجب مرگ ومير ميليونها كودك مي شود. با استفاده از روشهاي ساده ، قابل دسترسي و موثر درماني مي توان تعداد مرگ وميرهايي كه به سبب اسهال رخ مي دهند كاهش داده و پذيرش بيمارستاني را غير ضروري ساخت. روش تحقيق : با مراجعه به پرونده هاي موجود در بايگاني بيمارستان حضرت علي اصغر اردبيل و ثبت اطلاعات موجود در فرم مخصوص بيماران و جمع بندي متغييرهاي موجود نتيجه گيري از آن و تبديل به درصدهاي آماري و نمودار شد. نتايج : از مجموع 243 مورد بستري 138 مورد مذكر، 105 مورد مونث بوده است از نظر سني بيشترين بستري در ماه 11-6 بوده است از نظر علل اسهال بيشترين علت ويرال 25/66% باكتريال 33/26% ، علل انگلي 34/5% و در نهايت علل غير عفوني 05/2% بوده است. از نظر فصول بستري بيشترين بستري در فصل تابستان بوده است. ميزان شيوع تب و تشنج 62 نفر كه 32 نفر مذكر و 30 نفر مؤنث بوده است ميزان شيوع اسهال خوني 29 مورد 20 مورد مذكرو 9 مورد مونث بوده است 93/11% كل بستري را تشكيل مي دهد. شايعترين علائم اسهال بي اشتهايي 33/89% استفراغ 77/84% كوريز 49/75% مي باشد. از نظر اختلالات الكتروليتي 51/11% از كل بيماران اختلالات الكتروليتي داشته اند. ميزان مرگ ومير بيماران بستري اسهال 5 نفر بوده است كه 4 نفر مذكر و يك نفر مونث كه از نشر علل 4 نفر علل باكتريال و يك نفر علل ويروس داشته است



نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :مهرداد میرزا رحیمی
استاد مشاور :بیژن غفوریان
نگارنده :غلامرضا حسین زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 014
کلید واژه ها:اسهال – انواع ، اسهال – علل باليني ، اسهال – پيشگيري ، درمان
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
کد شناسایی :293
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :17 مهر 1388 09:34
آخرین تغییر :09 دی 1391 21:47

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...