title

بررسي مديريت پسماندها در بيمارستانهای شهر اردبيل

حضرتی, صادق and صدیق, انوشیروان and اشرفی فرد, آذر (1387) بررسي مديريت پسماندها در بيمارستانهای شهر اردبيل. در: اولين همايش علمي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل و دومين همايش علمي پژوهشي دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي شبكه همكاران شمال كشوري , 10-9 شهريور 1387, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

[img]
Preview
Text - Published Version
57kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف: مدیریت پسماندهای بیمارستان به لحاظ نقش عمده آنها در گسترش انواع بیماریهای واگیردار در میان بیماران بستری شده و سایر افراد جامعه و همچنین ایجاد آلودگیهای زیست محیطی ناشی از جمع آوری و دفع غیر بهداشتی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا جهت بهبود کیفیت مدیریت پسماندها در بیمارستانها قوانین و آئین نامه هایی تدوین و ابلاغ شده است .این تحقیق با هدف تطبیق و ضعیت مدیریت پسماندها در بیمارستانهای شهرستان اردبیل با معیارهای موجود به منظور حفاظت از سلامتی انسان و محیط زیست انجام گرفت. مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی 6 بیمارستا ن موجود در شهرستان اربیل در بهار سال 1387 مورد بررسی قرار گرفت. نحوه جمع آوری زباله در بخشها، انتقال آنها به جایگاه موقت، وضعیت جایگاههای موقت و نحوه انتقال به جایگاه دایمی دفع زباله از طریق مشاهده و تطبیق وضعیت بهداشتی آنها با آیین نامه های موجود تعیین و در چک لیست های مخصوص که برای همین کار طراحی شده بود ثبت گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Excel به صورت جداول توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: تفکیک زباله های عفونی و عادی در مبداء و در کلیه بخشهای بیمارستانها انجام می گرفت، اگر چه فقط در بعضی از بخشهای یکی از بیمارستانها برای جمع آوری زباله های عادی از کیسه های زرد رنگ استفاده می شد. علیرغم اینکه زباله های عادی و عفونی در جایگاه موقت زباله به صورت جداگانه نگهداری می شوند، در 67 درصد بیمارستانها زباله های عفونی بدون بی خطر سازی به جایگاه دائمی حمل میگردد. در بیش از 80 در صد موارد، جایگاه موقت زباله ها از شرایط بهداشتی لازم برخوردار نمی باشند. در جایگاه دائمی نیز زباله ها برای مدت مدیدی بر روی هم تلنبار شده و زباله های عفونی و معمولی به صورت جداگانه دفن نمی شوند. بحث و نتیجه گیری: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدیریت پسماند در غالب بیمارستانهای شهرستان اردبیل دارای مشکلات جدی می باشد. بنابر این بازنگری اساسی در شیوه مدیریت پسماندها، ارائه آموزشهای لازم به پرسنل درگیر و تجهیز بیمارستانها به وسایل بی خطر سازی زباله های عفونی قبل از دفع نهایی ضروری به نظر می رسد. همچنین راه اندازی مرکز بی خطر سازی سانترال برای ارائه خدمات برای کلیه واحدهای بهداشتی درمانی موجود (دولتی و خصوصی) نیز میتواند یکی از راهکارهای لازم برای حل این مشکل باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :صادق حضرتی
Uncontrolled Keywords:زباله ، بيمارستان ، اردبيل ، عفوني ، پسماند
Subjects:WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health
WA Public Health > WA 30 Social, Economic, and Environmental factor in public health

WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
WA Public Health > WA 400 Occupational Medicin, health and hygiene
Divisions:Faculty of Health > Department of Environmental health
ID Code:2931
Deposited By: Dr Sadeg Hazrati
Deposited On:06 Nov 1390 08:42
Last Modified:08 Dec 1391 11:16

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...