title

بررسی عوامل موثر بر رشد جسمی کودکان نوپا ی شهر اردبیل

متین, سمیرا and امانی, فیروز and باقری, امين and متین, المیرا (1390) بررسی عوامل موثر بر رشد جسمی کودکان نوپا ی شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - Published Version
674kB

Persian Abstract

زمینه و هدف:یکی از مسایل مهمی که بر سلامت جامعه تاثیر می گذارد سلامت رشد کودک می باشد. بر این اساس، شناخت عوامل موثر بر رشد جسمی کودکان ونیز شناخت اقدامات لازم برای حفظ وارتقای سلامت آنها بسیار مهم است. هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر رشد جسمی کودکان شهر اردبیل می باشد. روش کار : در این پژوهش 250کودک نوپا در چهار مرکز پایگاه بهداشتی از بین پایگاه های بهداشتی شهر اردبیل نمونه گیری شد .روش نمونه گیری به صورت تکمیل پرسشنامه براساس جنبه های مختلف رشد در کودکان نوپا توسط مادران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی جهت پایش رشد کودک ومراجعه به پرونده های خانوار صورت گرفت. نتایج با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی و روش رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار آماری SPSS آنالیز شدند. یافته ها :در این پژوهش 48/2%از کودکان دختر ، 51/8% پسر بودند . بین قد و وزن هنگام تولد ، رتبه تولد ، مدت شیر دهی ، تعداد وعده های شیر دهی ، سن پدر،تعداد افراد خانوار، تحصیلات مادر ، سن ماد، عوامل اقتصادی – اجتماعی ، محل سکونت وBMI مادر با رشد کودک رابطه معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری : با شناخت عوامل موثر بر رشد جسمی کودکان نوپای شهر اردبیل می توان در راستای بهینه سازی شاخصهای سلامت رشد جسمی کودکان تلاش کرد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :سمیرا متین
Uncontrolled Keywords:شاخص توده بدنی – مراقبت بهداشتی اولیه –رشد جسمي،كودك نوپا
Subjects:WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics
WA Public Health > WA. 900 Vital Statistics

WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:2949
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:08 Oct 1390 08:14
Last Modified:30 Nov 1391 12:02

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...