title

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از فیلدهای آموزشی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال1389

امانی, فیروز ، فتوحی, حجت ، ستاری, سیامک (1390) بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از فیلدهای آموزشی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال1389. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] متنی - نسخه چاپ شده
676kB

خلاصه فارسی

مقدمه: این مطالعه به منظور شناخت وضعیت آموزشی و فیلدهای بیمارستانی و نیز رسیدن به سطح آموزشی مطلوب و در نهایت رفع نقایص بیمارستانی انجام شده هست. این پژوهش به بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل در جنبه های مختلف آموزشی ،تجهیزات اتاق عمل ،عملکرد اساتید ،فضا و امکانات اتاق عمل ،میزان رعایت نکات استریل و امکانات رفاهی می پردازد. روشها :ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه به صورت پرسشنامه ای با 15 سوال بود که توسط 113 کار آموز در نیمه دوم سال تحصیلی 90-89 تکمیل شد. نتایج : یافته ها نشان می دهد که بالاترین میزان رضایتمندی از بیمارستان علوی از سخت گیری مربیان در حضور و غیاب بوده است در حالی که این بیمارستان از جهت فضا و امکانات رختکن پایین ترین میزان رضایت را دارد. بیمارستان فاطمی از جهت کیفیت آموزش مربیان از نظر عملی بیشترین رضایت و کمترین رضایت را از میزان کار آمدی آموزش دارد.بیشترین میزان رضایت از بیمارستان امام از سخت گیری مربیان و کمترین میزان رضایت از میزان دخیل بودن دانشجویان در تعیین برنامه های کار آموزی بوده است. بحث :برای ارتقای کیفیت آموزشی بررسی نظرات کارآموزان اهمیت ویژه ای دارد هم چنین استفاده از مربیان ماهر می تواند کیفیت آموزش کارآموزان را بهبود بخشد.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :حجت فتوحی
کلید واژه ها:فیلدهای بیمارستانی ،وضعیت آموزشی
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه علوم پایه > بخش آمار حياتي
کد شناسایی :2951
ارائه شده توسط : دکتر فیروز امانی
ارائه شده در تاریخ :11 دی 1390 12:11
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 12:22

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...