title

بررسی ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با تغذیه در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر اردبیل

حسین خانی, علی and نعمتی, علی and ناصرسعید, میترا and امانی, فیروز (1390) بررسی ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با تغذیه در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Microsoft Word - Published Version
676kB

Persian Abstract

مقدمه: سنگ های ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری است. کریستالوری، رژیم غذایی، شغل، آب و هوا، سابقه فامیلی، داروها و ...از فاکتورهای موثر در تشکیل سنگهای ادراری هستند. ارتباطی بین سنگ های ادرای با رژیم غذائی تا حدودی شناخته شده است، ولی موارد ضد و نقیض در این زمینه وجود دارد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با مقدار مواد مغذی مصرفی و عادات تغذیه ای بیماران مبتلا به سنگ ادراری بود. مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی – تحلیلی است که در سال های 1387 و 1388 بر روی 150 بیماران مبتلا به سنگ مجاری ادراری (91 مرد و 59 زن) در شهر اردبیل انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس، محل سکونت، وضعیت تاهل، شغل بیماران، سطح تحصیلات)، وزن، آنالیز سنگ های ادراری، نوع سنگ در گرافي، نوع سنگ(عفونی – غیر عفونی)، اقدامات پیشگیرانه و نوع آب مصرفی ثبت گردید. با استفاده از پرسشنامه های بسامد مصرف مواد غذائی و یادآمد خوراک 24 ساعته سه روز در هفته اطلاعات غذائی گرفته شد. داده ها توسط نرم افزاهای SPSS و Food Processor و برنامه آماری ANOVA آنالیز شدند. نتايج : نتایج نشان داد که شایعترین نوع سنگهاي ادراري در مردان و زنان از نوع اگزالات كلسيم و كمترين آن فسفات آمونيوم است. ارتباط معنی دار معکوسی بین میزان بتاکاروتن مصرفی و درصد سنگ اسیداوریک وچود داشت، در صورتی که ارتباط معنی دار مستقیمی بین میزان مصرف ویتامین A و فولاسین و درصد سنگ اسید اوریک مشاهده شد(05/0p<). ارتباط معنی دار مستقیمی بین مصرف پنیر و ترشیجات با سنگ فسفات کلسیم وجود داشت(05/0p<). هیچ ارتباط معنيداري بين دریافت سایر مواد مغذی و مواد غذائی با انواع سنگهاي مجاري ادراري يافت نگرديد. نتيجهگيري : مصرف برخی از مواد مغذی مانند فولاسین و ویتامینA و برخی از مواد غذائی مانند پنیر ارتباطی با بروز برخی از سنگهای ادراری دارد پس با رعايت دقيق و صحيح رژيمهاي غذايي ميتوان از بروز و ظهور بيماريها تا حدود قابل توجهي جلوگيري نمود.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :علی حسین خانی
Uncontrolled Keywords:سنگ مجاري ادرار ، مواد غذایی ، عادات غذایی
Subjects:WD Nutrition Disease and metabolic diseases
WJ Urogenital System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Surgery
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Nutrition
ID Code:2954
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:10 Oct 1390 09:02
Last Modified:28 May 1392 13:13

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...