title

بررسی اجمالی آسیب مهره های ستون فقرات و رویکردهای درمانی آنها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان اردبیل در سال های 81-85

امانی, فیروز and جباری مقدم, علی اصغر and کارجو, زهرا and متین, مریم and پیرموذن, الناز (1390) بررسی اجمالی آسیب مهره های ستون فقرات و رویکردهای درمانی آنها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان اردبیل در سال های 81-85. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Microsoft Word - Published Version
678kB

Persian Abstract

مقدمه و هدف:عمل جراحی بر روی مهره های آسیب دیده بعنوان یک ضرورت درک شده است.هدف از پیگیری و درمان و جراحی در این بیماران برقراری هرچه زودتر ثبات کمربند استخوان بدن و کارکرد فیزیکی و عصبی مناسب با ابزار و درمان های نوین است.برای این منظور تعیین وضعیت نورولوژیک،تعداد و محل مهره های شکسته در ارزیابی اولیه لازم و ضروری است.آنچه که این تحقیق را حیاتی و ضروری می کند این است که بررسی اجمالی نوع آسیب های مهره ای و روند درمان آنها در شهر و استان اردبیل به صورت کلی کمتر مورد بحث بوده و هدف از این مطالعه بررسی اجمالی این آسیب ها و افق درمان این بیماران است. روش ها:مطالعه توصیفی-مقطعی برای بررسی اجمالی آسیب های ستون فقرات و درمان های صورت گرفته بر روی 100 بیمار با روش نمونه گیری تصادفی انجام شد.اطلاعات از پرونده های این بیماران بستی در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی(ره) و بخش شکستگی بیمارستان فاطمی جمع آوری شد. متغیرهایی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند شامل جنسیت بیمار،شغل بیمار،ارتباط بین بیماری و شغل وی،نوع آسیب،نیاز به عمل جراحی مجدد و علت آن و ممارست به درمان سنتی بودند. نتایج:براساس نتایج به دست آمده،57% بیماران مذکر و 43% مونث بودند.از نظر شغل بیماران،کارمند 35%،شغل آزاد 26%،خانه دار 21% و بیکار 18% را به خود اختصاص داده بودند.در 72% از بیماران در نگاه اول ارتباطی مابین شغل بیمار و ابتلا به شکستگی مهره وجود نداشت و تنها در 28% این ارتباط دیده می شد.در مورد نوع آسیب وارده،47% کمپرسیونی،44% انفجاری و 9%دررفتگی گزارش شده بود.در مورد محل شکستگی بیشترین آمار مربوط به مهره (L1(21% و سپس به ترتیب (L2(14% و (T12(13% بود.81% از بیماران نیاز به جراحی مجدد نداشتند ولی در 19% نیاز به جراحی مجدد بود.در مورد علل جراحی مجدد،بیشترین آمار مربوط به "درد شدید" با 36.8% بود.اولویت هزینه برای درمان در 72% از بیماران وجود داشت و در آخر 54% از بیماران در مرحله اول اقدام به درمان سنتی کرده بودند. نتیجه گیری:طبق نتایج به دست آمده،بیشترین علت جراحی مجدد درد شدید و بیشترین آمار آسیب مربوط یه آسیب های کمپرسیونی می باشد.با توجه به آزمون های انجام شده،ارتباطی مابین درد بعد از عمل با تعداد مهره های آسیب دیده وجود ندارد(P>0.05).Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فیروز امانی
نویسنده مسئول :زهرا کارجو
Uncontrolled Keywords:ستون فقرات،آسیب مهره ای کمپرسیونی،آسیب انفجاری،در رفتگی
Subjects:WE Musculoskeletal system
WL Nervous system
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
ID Code:2955
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:10 Oct 1390 08:50
Last Modified:29 Nov 1391 14:04

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...