title

شیوع شب ادراری و عوامل موثر بر آن در کودکان 7 تا 5 ساله شهر اردبیل در سال 1389

صادقی موحد, فریبا and امانی, فیروز and متین, سمیرا and متین, المیرا and باقری, امين (1390) شیوع شب ادراری و عوامل موثر بر آن در کودکان 7 تا 5 ساله شهر اردبیل در سال 1389. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img] Text - Published Version
677kB

Persian Abstract

مقدمه: شب ادراری یکی از شایعترین بیماریهای اطفال است. بر اساس مطالعات انجام شده شیوع شب ادراری در مناطق و سنین مختلف متفاوت بوده و علت این تفاوت معمولا ناشی از اختلاف در تعریف می باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع شب ادراری وعوامل موثر بر آن در کودکان 7-5ساله شهراردبیل در سال1389 انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی اطلاعات مربوط به 280 کودک دارای سنین بین 5تا 7 سال که به طور تصادفی انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 40سوال بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از روشهای آمار توصیفی در قالب جدول و محاسبه شاخص های آماری و آمار تحلیلی به صورت استفاده از آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: تعداد 190 نفر(68%) از کودکان پسر و 90 نفر(32 %) دختر بودند. 41 نفر(6/14%) از آنها مبتلا به شب ادراری بودند که در این میان 19نفر(46 %) دچار شب ادراری اولیه و 22نفر (54 %) دچار شب ادراری ثانویه بودند . 33نفر(7/11%) از مادران شاغل و 247 نفر (3/88%) خانه دار بودند. 2نفر (9/4 %)از کودکان مبتلا به شب ادراری بی اختیاری مدفوعی، ولی هیچ یک از کودکان بدون شب ادراری، بی اختیاری مدفوعی را ذکر نکردند.6 خانواده(6/14 %) از روش های خشن برای آموزش آداب دستشویی و گرفتن از پوشاک استفاده کرده بودند که این متغیر در خانواده های باکودکان بدون شب ادراری 4مورد(7/1 %) گزارش شد. در 2 کودک مبتلا به شب ادراری (9/4 %) سابقه شب ادراری در والدین وجود داشت که این سابقه در میان کودکان بدون شب ادراری 1مورد (4/0%) بود . نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شیوع شب ادراری در استان اردبیل نسبت به سایر مناطق دنیا بالاتر بوده است که علت آن میتواند در نتیجه فرهنگ غلط و استفاده از روش های خشن ونامناسب برای آموزش آداب دستشویی و گرفتن از پوشاک در کودکان باشد.Item Type:Conference or Workshop Item (Poster)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :فریبا صادقی موحد
نویسنده مسئول :سمیرا متین
Uncontrolled Keywords:شب ادراری، کودکان، مهد کودک، بی اختیاری مدفوع
Subjects:WM Psychiatry
WS Pediatrics
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Vital Statistics
Faculty of Medicine > Department of Dermatology , Psychiatry , Neurology
ID Code:2958
Deposited By: Dr Firouz Amani
Deposited On:10 Oct 1390 08:22
Last Modified:01 Dec 1391 08:45

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...