title

شاخصه ها و ویژگیهای ارتباط سالم با مخاطبان از دیدگاه قرآن کریم

حمیدزاده اربابی, یوسف ، فولادی, نسرین ، آقازاده, زینب (1390) شاخصه ها و ویژگیهای ارتباط سالم با مخاطبان از دیدگاه قرآن کریم. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
471kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://quran.teb

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: انسان موجودی اجتماعی است و لازمه اجتماعی زیستن، برقراری ارتباط با دیگر انسانهاست و نتایج تحقیقات نشان داده که اگر انسان نتواند با دیگران ارتباط برقرار کند چه بسا سلامتی اش بخطر بیافتد. راه و کانال ارتباط با دیگران زبان است و زبان و تکلم یکی از نعمت های مهم خداوند بر انسانهاست طوری که انسان بدون زبان و تکلم نمی تواند در جامعه بطور صحیح و سالم زندگی کند. مشاهده و بررسی دقیق آیات قرآن کریم، نشان می دهد که خالق هستی، انبیاء مرسلین را موظف به ارتباط با گروههای مختلف در جامعه و میان امت می کند و روش صحیح ارتباط را نیز متذکر می گردد. دین اسلام برای انسان ارزش فوق العاده قایل است و او را موجودی شریف میشمارد و میخواهد برای او امکان رسیدن به کمال نهایی و مقصد اصلی حیات را فراهم آورد لذا در خصوص نحوه و شیوه ارتباط با کودکان، زنان، یتیمان، حاکمان و غیره و چگونگی ارتباط با آنان دستورات زیبایی در آیات مختلف قرآن به پیامبر اکرم (ص) صادر کرده است. زیرا، لازمه ارسال پیام آسمانی به آدمها و دعوت آنان به خداپرستی، ارتباط مناسب با گروههای مختلف جامعه می باشد و تا وقتی ارتباط مناسب برقرار نگردیده، پذیرش دین از طرف مردم نیز میسر نخواهد شد. از طرفی، در منابع و کتب ارتباطات در علوم اجتماعی و علوم پزشکی و در ارتباط با مراجعان، مددجویان و بیماران، اصول و مهارتهایی ارائه شده است که وقتی این اصول و مهارتها با آیات مختلف کلام ا... مجید مطابقت داده می شود، مشخص می گردد که بخشی از این ویژگیها از قرآن گرفته شده است و جا دارد که در این خصوص توجه و دقت بیشتری بعمل آید. این مطالعه با هدف آشنایی با شاخصه ها، معیارها و ویژگیهای ارتباط سالم با مخاطبان از دیدگاه قرآن تهیه شده است. مواد و روشها: این بررسی یک مطالعه کتابخانه ای و مروری بوده که بصورت جستجو در متون مرتبط با قرآن و تفاسیر قرآنی معتبر موجود و منابع در دسترس (سایتها، مجلات و غیره )، شاخصه ها و ویژگیهای ارتباط سالم با گروههای مختلف جامعه با استفاده از آیات قرآن مجید، جمع آوری و مورد واکاوی قرار گرفته و تبیین شده و توصیف و ترسیم گردید تا نگرش جدیدی نسبت ارتباط سالم داشته باشیم. این بررسی یک مطالعه مروری کتابخانه ای بوده که در این مقاله به برخی از مشخصات عناصر ارتباط از دیدگاه قرآن کریم و مصادیقی از آیات مربوط به شاخصه ها و ویژگیهای ارتباط سالم اشاره می شود که ان شاء ا... مقبول بیافتد. نتیجه گیری: در فرهنگ قرآن، ارتباط سالم و ویژگیهای آن یکجا بیان نشده بلکه به تناسب شرایط زمانی و مکانی و شان نزول آیات، مصادیقی از آن بیان شده که در بسیاری موارد، این دستور همان اصول و مهارتهایی است که در منابع درسی ارتباطات شمرده شده اند و با ویژگیهای بیان شده و رایج در کتب پزشکی و بهداشتی مطابقت دارد. با توجه به اینکه در این خصوص، هنوز پژوهشی جامع صورت نگرفته، جا دارد اندیشمندان و صاحب نظران و پژوهشگران علوم قرآنی و علوم پزشکی و بهداشتی با تشکیل کمیته ایی و انجام مطالعات تطبیقی نگاه تازه ای به ارتباط سالم و ویژگیهای آن بیاندازند.

عنوان انگليسي

Characteristics and features of a healthy relationship with the audiences vision of the Holy Quran


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (سخنرانی )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
کلید واژه ها:شاخصه ها و ویژگیهای ارتباط سالم از دیدگاه قرآن
کلید واژه ها (انگلیسی):Characteristics and features of a healthy relationship vision of the Holy Quran
موضوعات :W حرفه پزشکی > W.20.55 H9 عناوین ویژه
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :2973
ارائه شده توسط : آقای یوسف حمیدزاده اربابی
ارائه شده در تاریخ :14 دی 1390 07:41
آخرین تغییر :07 مهر 1393 05:40

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...