title

جداسازی سومایت و نوتوکورد از جنین جوجه و اندازه گیری رتینوئیدهای تولید شده در سومایت به دنبال هم کشتی با نوتوکورد به روش HPLC

سقا, محسن and گل محمدی, محمد قاسم and بهلولی, شهاب and نجف زاده, نوروز (1388) جداسازی سومایت و نوتوکورد از جنین جوجه و اندازه گیری رتینوئیدهای تولید شده در سومایت به دنبال هم کشتی با نوتوکورد به روش HPLC. [ research project ]

Full text not available from this repository.

Persian Abstract

در آزمایشگاههای تحقیقات سلولی وجود یک مدل حیوانی مانند مگس سرکه، وزغ آمریکایی Xenopus laevis، جوجه و موش جهت انجام مطالعات in vivo و in vitro لازم و ضروری است. این مدلهای حیوانی در گذشته در جنین شناسی تجربی (experimental embryology) مورد استفاده قرار می گرفتند ولی امروزه از آنها در بسیاری از علوم همانند ایمونولوژی، ژنتیک، سرطان شناسی و بیولوژی سلولی نیز استفاده می شود. سادگی کار با جنین جوجه و امکان بررسی نحوه تکوین ارگانهای آن در محیط آزمایشگاهی سبب می شود که از بافتهای آن بتوان در مطالعات هم کشتی با سا سایر بافتها و یا سلولها از جمله سلولهای بنیادی استفاده کرد و بدین طریق با هدایت تمایز در این سلولها به تقلید از آنچه که در بدن اتفاق می افتد در شرایط آزمایشگاهی پرداخت. برای مثال بررسیهای صورت گرفته بر روی سومایتهای جنین جوجه نشان می دهد که این بافتها از خود رتینوئید ترشح می کنند که در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی مانند تمایز سلولی و مرفوژنز نقش دارد و فاکتور مهمی در تمایز نورونی محسوب می شود. لذا وجود آنها در محیط کشت سلولهای بنیادی می تواند در تخصص یابی عصبی این سلولها نقش مهمی ایفا کند و تمایز نورون حرکتی را در حضور Shh مترشحه از نوتوکورد افزایش دهد. لذا در این مطالعه سعی بر این است ضمن راه اندازی تکنیک کار با جنین جوجه با فهمیدن این نکته که آیا نوتوکورد می تواند همانند بدن در محيط آزمايشگاهي نيز سبب افزایش بقاي سلولهاي سومايتي و نيز ترشح رتینوئید از آنها گردد از حضور توام نوتوکورد و سومایت به عنوان منابع ترشح کننده Shh و رتینوئید در تولید نورون حرکتی از سلولهای بنیادی در مطالعات آینده بهره جست.

Title

Islolation of chick embryonic somites and notochord and HPLC –based measurement of retinoids synthesizing by somites upon co-culture with notochord


Item Type: research project
زبان سند : فارسی
project status : اتمام یافته
مجری اصلی :محسن سقا
همکار طرح :محمد قاسم گل محمدی
همکار طرح :شهاب بهلولی
همکار طرح :نوروز نجف زاده
تاریخ اتمام :1 June 1389
Additional Information:گزارش نهایی این طرح بصورت مقاله ارائه شده است
Uncontrolled Keywords:سومایت ، نوتوکورد ، جنین جوجه ، رتینوئید
کلیدواژه ها (انگلیسی):Somite , Notochord , Chick embryo , Retinoid
Subjects:QS Human Anatomy
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy
Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Pharmacology
Vice Chancellor for Research and Technology > Deputy for Research and Technology management and Medical Information > completed research projects
ID Code:2978
Deposited By: Dr Mohsen Sagha
Deposited On:14 Oct 1390 07:39
Last Modified:15 Jun 1391 11:52

Repository Staff Only: item control page