title

بررسي ميزان شيوع حيوان گزيدگي در استان اردبيـل

مجیدپور, علی ، عرشی, شهنام ، سوادی اسکویی, داریوش ، عدالتخواه, حسن ، حبیب زاده, شاهین (1379) بررسي ميزان شيوع حيوان گزيدگي در استان اردبيـل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

915kB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
500kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : با توجه به اينكه منطقه استان اردبيل بنابر گزارشهاي موجود در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي يكي از 3 استان مهم كشور از نظر تعداد موارد حيوان گزيدگي مي باشد. و از سوي ديگر با توجه به احتمال نقل و انتقال بيماري هاري توسط اين عمل و اهميت فوق العاده زياد اين بيماري ( خصوصا" كشندگي بسيار بالاي آن ) بر آن شديم تا با انجام اين مطالعه ميزان بروز و تعداد موارد حيوان گزيدگي را در سطح استان بدست آورده و همچنين تعداد موارد حيوان گزيدگي را بر حسب گروههاي سني ، جنس ، فصل و ماه ، شغل بيماران شهرستان محل سكونت ، محل گزش توسط حيوان و نوع حيوان مهاجم بدست آوريم. اين مطالعه كه يك مطالعه توصيفي گذشته نگر مي باشد در سال 1378 هجري شمسي ، در واحد مبارزه با بيماريهاي مركز بهداشت استان اردبيل انجام شده است. نتايج ذيل بدست آمده: در اين بررسي مجموعا" 4331 مورد حيوان گزيدگي مورد مطالعه قرار گرفت كه تقريبا" 75% از موارد مرد و 25% از موارد زن بوده اند بيشترين موارد گزيدگي از گروه سني 29-10 سال و كمترين موارد گزيدگي از گروه سني بالاي 50 سال بوده است. موارد گزيدگي در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري بوده است بيشترين موارد گزيدگي از شهرستان اردبيل وكمترين گزيدگي از شهرستان نير بوده است. بيشترين موارد گزيدگي از فصول بهار و تابستان و ماههاي مرداد و شهريور بوده است و كمترين موارد گزيدگي از مهر و دي ماه بوده است . بيشترين موارد گزيدگي از شغل محصل و بعدكشاورزي بوده وكمترين موارد از شغل كارمندي بوده است . بيشترين محل گزش توسط حيوان ناحيه پاها بوده وكمترين گزش ناحيه گردن بوده است. تعداد موارد گزش توسط سگ از همه حيوانات بيشتر و شغال از همه كمتر بوده است.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :علی مجیدپور
استاد مشاور :شهنام عرشی
استاد مشاور :داریوش سوادی اسکویی
استاد مشاور :حسن عدالتخواه
نگارنده :شاهین حبیب زاده
اطلاعات اضافی :شماره پایان نامه : 031
کلید واژه ها:حيوان گزيدگي - بيماري هاري
موضوعات :WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
WC بیماریهای واگیر
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه داخلی ، قلب ، عفونی
دانشكده پزشكي > گروه پوست ، روانپزشکی و نورولوژی
کد شناسایی :298
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 05:24
آخرین تغییر :09 دی 1391 22:08

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...