title

بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران كودكان بستري در مركز آموزشي – درماني علي اصغر (ع) اردبيل در خصوص نحوه تغذيه كودك درهنگام اسهال در 6 ماه اول سال1380

براک, منوچهر ، عباسقلی زاده, ناطق ، نوجوان طالش میکائیل, شاپور (1380) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران كودكان بستري در مركز آموزشي – درماني علي اصغر (ع) اردبيل در خصوص نحوه تغذيه كودك درهنگام اسهال در 6 ماه اول سال1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
محدود به فقط پرسنل سامانه

3MB
[img] متنی - گزارش نهایی طرح تحقیقاتی/ پایان نامه
1MB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : بيماري اسهال نامي است كه سازمان جهاني بهداشت (WHO) به يك گروه از بيماريهائي كه در اثر عفونت هاي روده كوچك و بزرگ بوسيله عوامل پاتوژن (ويروسي ، باكتري يا پرتوزوئر ) ايجاد شده است ، اطلاق كرده است و اين نام شامل بيماريهايي نظير گاستروآنتريت حاد- مسموميت غذايي باكتريال، اسهالهاي مسافرتي ، اسهال اطفال و اسهال شيرخواران و همچنين عفونتهاي خاص مثل ديسانتري باسيلي و وبا مي شود. در تمام حالات عفونت عموما" در لوله گوارش بوده و در همانجا محدود مي گردد. اسهال بيماري خطرناكي است زيرا در اسهالها مقادير زيادي آب و الكتروليت از دست مي رود و همچنين گاهي همراه با استفراغ است كه موجب بي آبي ( دهيدراتاسيون ) بدن مي شود. در صورت شديد بودن اسهال در عرض يك يا دو روز بويژه در كودكان ، افراد مسن و كسانيكه قبلأ دچار سوءتغذيه بودند بعلت دهيدراتاسيون ممكن است مرگ عارض گردد. كشف اين مهم جديد كه بي آبيهاي شديد در اسهال با دادن محلول خوراكي جبران آب (ORS) در صورت اقدام سريع ، كودك را از خطر مرگ نجات ميدهد حائز اهميت است . و در اين ميان نقش آگاهي والدين خصوصا" مادران كودكان مبتلا به اسهال از اهميت بيشتري برخوردار است . اينكه در حين ابتلاء كودك به اسهال ، مادر چه اقداماتي انجام دهد، چگونگي ارزيابي حداقل سطحي و گذرا از كودكي كه دچار كم آبي شده است داشته باشد و چه مقدار و از چه مايعي بدهد در سلامت اين كودكان حائز اهميت است و نحوه تغذيه كودك در حين اسهال و نوع مواد غذايي و ساير فاكتورهاي دخيل در تغذيه كودك از جمله عوامل ديگر دخيل در سلامت و رشد كودك مي باشد كه آگاهي و نحوه عملكرد مادران نقش محوري را خواهد داشت. روش تحقيق : روش مطالعه از نوع كاربردي مي باشد. كه با مراجعه حضوري و تكميل پرسشنامه اقدام به جمع آوري اطلاعات انجام گرفته است. كه با استفاده از جداول يك بعدي و دوبعدي ، نمودارها، آزمون كايدو با استفاده از نرم افزاري آماري spss انجام شد. نتايج : 120 مادران كودكان بستري در مركز آموزشي و درماني علي اصغر (ع) بعلت ابتلاء به اسهال در خصوص نحوه تغذيه كودك خود حين اسهال مورد بررسي قرار گرفت كه از 120 كودك 76 مورد (60%) پسر و 48 مورد (40%) دختر بودند. - 52% مادران ساكن شهر و 35% ساكن حاشيه شهر و بقيه ساكن روستاها بودند. 76 نفر از مادراني كه از طرز تهيه ORSآگاهي داشتند 40% ساكن شهر، 32% ساكن حاشيه شهر، 28% ساكن روستا بودند. - 82% مادران مورد مطالعه خانه دار و فقط 22% كارمند بودند با بررسي از نظر تحصيلات مشخص گرديد10% مادران بيسواد و حدود 43% تحصيلات متوسطه و 14% تحصيلات دانشگاهي داشتند بقيه تحصيلات در حد ابتدايي و يا راهنمايي داشتند (33%). - 85% از خانواده هاي مورد مطالعه از آب آشاميدني سالم ( لوله كشي شهري يا تصفيه شده با كلر بصورت دستي ) استفاده مي كردند و بقيه (15%) آب آشاميدني سالم مصرف نكرده اند. - 76% از خانواده ها از برنامه هاي آموزشي مراكز بهداشتي - درماني و37% از برنامه هاي آموزشي رسانه هاي گروهي استفاده كرده اند. - در اين ميان فقط 57% از آنهايي كه از برنامه هاي آموزشي رسانه ها استفاده كرده اند از نوع مايعات مصرفي در حين اسهال كودك آگاهي داشتند (43%) آگاهي كافي نداشتند. - 45% مادراني كه از برنامه هاي آموزشي مراكز بهداشتي – درماني استفاده كرده اند از نحوه برخورد با كودك در 6 ماه نخست زندگي آگاه بودند ولي 55% آگاهي كافي نداشتند. - از بين 120 مادر تنها 67 مورد از نحوه تغذيه كودك در 6 ماه نخست زندگي آگاه بودند.(46%) خانه دار و (54%) كارمند و 23% بيسواد، 11% ابتدايي، 11% راهنمايي، 30% متوسطه يا دانشگاهي بودند. - اکثر اسهال ها (95%) در کودکانی اتفاق افتاده بود که سن پدر آنها بين 42-20 سال و سن مادر بين 34-22 سال می باشد.نوع سند :پایان نامه (دکتری حرفه ای )
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :منوچهر براک
استاد مشاور :ناطق عباسقلی زاده
نگارنده :شاپور نوجوان طالش میکائیل
کلیدواژه ها:اپيدميولوژي اسهال – علائم بيماري اسهال – درمان اسهال
موضوعات :WS بیماریهای کودکان
W حرفه پزشکی > W.18 آموزش پزشکی
WD بیماریهای تغذیه و متابولیکی
بخش های دانشگاهی :دانشكده پزشكي > واحد پژوهش > پايان نامه هاي دفاع شده
دانشكده پزشكي > گروه اطفال ، پزشکی اجتماعی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :308
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :19 مهر 1388 06:51
آخرین تغییر :10 دی 1391 21:58

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...