title

تعیین تاثیر ماساژپا بر کاهش درد نوزادان بستری در بخش NICU

صمدی, نسرین and مسرت, الهام and مهرنوش, نسرین (1390) تعیین تاثیر ماساژپا بر کاهش درد نوزادان بستری در بخش NICU. در: کنگره سراسری ارتقا سلامت نوزاد, 18 بهمن 90, مشهد.

[img]
Preview
Text - Published Version
251kB

Official URL: http://mums.ac.ir/icnhp

Persian Abstract

مقدمه و هدف: سالها نوزادان به دنیا آمده ولی گریسته اند و اطرافیانی که شاهد گریه نوزاد تازه متولد شده هستند همواره بی تفاوت بوده و غافل از آنند که گریه نوزاد، پاسخی در مقابل دردي است که متحمل می شود. گرچه نوزادان نمی توانند مثل اطفال بزرگتر درد خود را بیان کنند، ولی قادرند در پاسخ به درد، مجموعه اي از واکنش هاي رفتاري وقابل مشاهده و اندازه گیري را از خود نشان دهند.مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر ماساژپا بر کاهش درد نوزادان بستری در بخش NICU انجام گردیده است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بوده است که به طور تصادفی در30 نوزاد بستری در بخش NICU انجام گردیده است. روشهاي ارزيابي درد با استفاده از معيارهاي فيزيولوژيك مانند ضربان قلب و تعداد تنفس) و رفتاري (مدت زمان گريه و تغييرات چهره و حركات اندامها صورت گرفت. جهت بررسی پاسخ هاي نوزادان به درد، قبل از مداخله و بعد ازآن(ماساژکف پای نوزاد)،از معیارNIPS استفاده گردید و پس از ثبت اطلاعات مورد نیاز اعم از جنسیت، وضعیت ترم، سن و وزن، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه شانزده و آزمون های آماری ویلکاکسون ، تی زوج و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها:نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بین شدت درد نوزادان قبل و بعد از مداخله (ماساژ پا) اختلاف آماری معنی داری(003/0=P) وجود دارد. بحث ونتیجه گیری: یافته های حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آن بود که ماساژ کف پای می تواند در کاهش درد در نوزادان والقای حس آرامش در او موثر باشد.پیشنهاد می شود مطالعات دیگری نیز در این زمینه انجام گردد.

Title

Effect of foot masaj on pain reliefe in neonatal


Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :نسرین صمدی
Uncontrolled Keywords:ماساژ پا ، درد ، نوزادان
Subjects:WS Pediatrics
WY Nursing
Divisions:Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:3103
Deposited By: Dr Nasrin Samadi
Deposited On:30 Nov 1390 08:22
Last Modified:30 Nov 1391 13:13

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...