title

بررسی نحوه مراجعه پذيرش و بستری بيماران مبتلا به انفارکتوس حادقلبی در مرکز آموزش و درمانی بوعلی شهرستان اردبيل

دوستکامی, حسین and حسینیان, عدالت and سزاوار, سید هاشم and رحیمی, مهدی (1379) بررسی نحوه مراجعه پذيرش و بستری بيماران مبتلا به انفارکتوس حادقلبی در مرکز آموزش و درمانی بوعلی شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.[img] Text - final reserch project report
محدود به Repository staff only

470kB
[img] Text - final reserch project report
475kB

Official URL: http://lib.arums.ac.ir

Persian Abstract

مقدمه : انفارکتوس حادميوکارد( Acute Myocardial Infarction يا AMI ) يکی از شايعترين تشخيصها در بيماران بستری در بيمارستان با ميزان مرگ ومير حدود 30% می باشد. تشخيص به موقع و آغاز هر چه سريعتر اقدامات درمانی و در کل عامل زمان نقش بسيار مهمی در درمان موثر، پيشگيری از افزايش وسعت ضايعه و بهبود پيش آگهی اين بيماران دارد بطوريکه قريب به 60% مورتاليته AMI در يک ساعت اول بعد از شروع علايم می باشد. علائم چندی در تاخير و از دست رفتن زمان از شروع علايم تا تشخيص و شروع درمان موثرند. از جمله اين عوامل ميتوان به موارد زير اشاره کرد: - زمان جدی انگاشته شدن مشکل از طرف بيمار و تصميم به مراجعه به مراکز درمانی - ارزيابی و انتقال قبل از رسيدن به بيمارستان - زمان اقدامات تشخيصی و درمانی در بيمارستان اهداف: شناخت موانع موجود در مسير مراجعه ، پذيرش ، بستری و درمان سريع و علل از دست رفتن مولفه ارزشمند زمان در اين بيماران ، ما را در اصلاح اين موانع ياری خواهد داد. در مطالعه توصيفی حاضر نيز سعی بر آن بوده است که با مشاهده و بررسی روند مراجعه ، پذيرش و بستری در بيماران AMI در مرکز آموزشی و درمانی بوعلی شهرستان اردبيل به هدف مذکور دست يابيم. روش تحقيق : اين مطالعه در تابستان سال 1379 در مرکز آموزشی و درمانی بوعلی شهرستان اردبيل انجام يافت. بيمارانی که در مدت انجام مطالعه با تشخيص AMI در اين مرکز بستری و AMI در آنها افزايش آنزيم های قلبی تاييد گرديد ، در مطالعه وارد و اطلاعات مورد نياز بوسيله فرم پرسشنامه جمع آوری شدند . داده ها با استفاده از روشهای آماری توصيفی بررسی و نتايج حاصله بـصورت Mean Value-+SD و در قالب جداول و نمودارها ارائه گرديد. نتايج : ميانگين زمان مراجعه بعد ار شروع علايم 72/6+-53/5 ساعت ( در محدوده 10 دقيقه تا 6/28 ساعت ) بود. 02/73% درصد از مراجعين با تاخير ( بعد از 90 دقيقه از شروع علايم ) مراجعه کرده بودند که ميانگين زمانی مراجعه بعد از شروع علايک در اين بيماران 07/7+-15/7 ساعت بود. 32/60% از بيماران به صورت سرپايی به اورژانس مراجعه کرده بودند. 92/34% موارد از مراکز درمانی ديگر ازجاع و تنها 76/4% موارد توسط مرکز فوريتهای پزشکی شهر به اورژانس آورده شده بودند که هيچکدام از بيمارانی که از خدمات مرکز فوريتهای پزشکی استفاده کرده بودند تاخير نداشتند. ميانگين زمانی ورود به اورژانس تا پذيرش در CCU 84/0+-04/1 ساعت بود. 62/47% بيماران تحت ترومبوليز با استرپتوکيناز قرار گرفتند که ميانگين زمانی ورود بيماران به اوريانس تاشروع ترومبوليتيک تراپی (Door to Needle Time) در اين گروه از بيماران ، 34/0+-22/1 ساعت بود. بيمارانی که با تاخير مراجعه کرده بودند، مواردی همچون مراجعه به کلينيک خصوصی پزشکان عمومی قبل از آمدن به اورژانس ، شروع علايم در هنگام شب ، بعد مسافت ، شدت کم علايم اوليع و تنها زندگی کردن را به عنوان علل تاخير خود ذکر می کردند. از مجموع 63 بيمار مطالعه شده، تنها 9 نفر (29/14%) اطلاعات مختصری در مورد علايم انفارکتوس قلبی ( درد سينه ) داشتند.Item Type:Thesis ( MD)
زبان سند : فارسی
استاد راهنما :حسین دوستکامی
استاد مشاور :عدالت حسینیان
استاد مشاور :سید هاشم سزاوار
نگارنده :مهدی رحیمی
Additional Information:شماره پایان نامه : 022
Uncontrolled Keywords:انفارکتوس - قلب - اورژانس - مرگ ومير
Subjects:WG Cardiovascular System
Divisions:Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis
Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious
ID Code:316
Deposited By: MS Soghra Golmaghani
Deposited On:19 Jul 1388 07:49
Last Modified:09 Oct 1391 22:21

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...