title

بررسی تاثیر آموزش پرستاران بر عملکرد بیماران بعد از سکته مغزی

شکری, کبری ، علی آبادی, زهرا ، فاضلی علی آباد, فریده ، حسینی آهق, میر محمد (1390) بررسی تاثیر آموزش پرستاران بر عملکرد بیماران بعد از سکته مغزی. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

[img]
پیش نمایش
متنی
1MB

خلاصه فارسی

هدف: بیماری سکته مغزی سومین علت طبی مرگ در کشورهای پیشرفته و شایع ترین اختلال ناتوان کننده عصبی بوده و یکی از علت های نا توانی در بزرگسالان است که شایعترین علت ضعف حرکتی ( همی پلژی و پاراپلژی) نیز می باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرآموزش پرستاران بر عملکرد بیماران بعد از سکته مغزی است. روش کار: برای انجام این پژوهش با مراجعه به سایت های معتبر پزشکی مانند iranmedex و SID و با جستجو در بانک های اطلاعاتی مانند magiran و google scholar و کتب و مجلات معتبر به بررسی نتایج پژوهش های انجام شده در این زمینه پرداختیم. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی 45 مقاله و پایان نامه بیانگر تاثیر آموزش پرستاری در بهبود عملکرد بیماران بعد از سکته مغزی بوده است و این آموزشها موجب ارتقاء سلامت بیماران نیز شده است. روش توضیح دادن مستقیم به بیمار و خانواده وی روش موثری برای حل مشکلات بوده است. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بیماران سکته مغزی نیازمند آموزشهای پرستاری در بعد روحی، روانی و اجتماعی علاوه بر بعد جسمانی نیز می باشد. پیشنهادات: انجام پژوهشهای بیشتر در زمینه بررسی مقایسه ای روش های آموزشی مختلف توسط پرستاران و دیگر کارکنان گروه پزشکی نیز با توجه به تاثیر آموزش در این زمینه و توجه بیشتر مسئولین بهداشتی و درمانی به این مسئله پیشنهاد می شود.نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :کبری شکری
کلید واژه ها:سکته مغزی - توانبخشی - آموزش پرستاری
موضوعات :WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
WL سیستم عصبی
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
کد شناسایی :3178
ارائه شده توسط : آقای محمد حسینی آهق
ارائه شده در تاریخ :16 اسفند 1390 07:38
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 10:59

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...