title

رشد جسمي مبتلايان به تالاسمي ماژور بر اساس معيارمنحني رشد استاندارد

محمدی, راحله and سیدجوادی, مهری and فتحی, افشین and گيتی, آرايش (1390) رشد جسمي مبتلايان به تالاسمي ماژور بر اساس معيارمنحني رشد استاندارد. در: ششمين همايش سراسرس انجمن خون و سرطان كودكان ايران, 21-19 بهمن ماه 1390, اهواز- دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور.

[img]
Preview
Text - Published Version
315kB

Persian Abstract

بتا تالاسمی ماژور از جمله بیماریهایی است که در آن رشد طبیعی افراد به علت عوارض ناشی از بیماری مختل می شود. علیرغم پیشرفت هایی که در درمان این بیماران صورت گرفته، اختلال رشد در درصد قابل توجهی از آنها مشاهده می شود. این مطالعه به منظور تعیین معیارهای رشد بیماران تالاسمی ماژور و مقایسه آن با معيار منحني رشد استانداردانجام شد. روش ها: در يك مطالعه توصيفي - مقطعي 37 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور به روش سرشماري مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه اطلاعات فردي، متر و ترازو بود. اطلاعات بدست آمده از پرسش نامه توسط برنامه نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:از 37 بیمار مورد بررسی 19 نفر پسر و 18 نفر دختر بودندمیانگین سنی افراد مبتلا 97/5±43/15 سال بوده و 05/54 درصد زیر 15 سال سن داشتند. میانگین قدی مبتلایان 03/18±43/142 سانتی متر و میانگین وزنی 32/12 ±41/38 کیلوگرم بود.9/64 درصد بیماران قد زیر صدک 5 درصد و 54 درصد(20 نفر) آنان وزن زیر صدک 5 درصد داشتند.و در کل وزن و قد بیماران زیر منحنی رشد استاندارد بود و با افزایش سن این اختلاف بیشتر می شد. نتیجه گیری: اختلال رشد بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور از دهه اول زندگی شروع می شود و با افزایش سن شدت می یابد.جهت جلوگیری از اختلال رشد لازم است به طور مرتب از نظر سرعت رشد بررسی شده و عوامل دخیل در اختلال رشد به موقع شناسایي و اقدامات پیشگیری کننده مناسب صورت گیرد.Item Type:Conference or Workshop Item (Speech)
زبان سند : فارسی
نویسنده اول :راحله محمدی
نویسنده مسئول :مهری سیدجوادی
Uncontrolled Keywords:بتاتالاسمی ماژور - رشد جسمی - منحني رشد
Subjects:WH Hemic and Lymphatic System
Divisions:Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine
Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing
ID Code:3186
Deposited By: MS Raheleh Mohammadi
Deposited On:16 Dec 1390 08:06
Last Modified:02 Apr 1393 03:54

Repository Staff Only: item control page

Document Downloads

More statistics for this item...