title

بررسی سطح آگاهی و عملکرد متصدیان آرایشگاههای مردانه شهر سرپل ذهاب راجع به رفتارهای پیشگیری کننده از انتقال هپاتیت B

حمیدزاده اربابی, یوسف ، کریمی, علی ، صدیق, جواد ، آذروند, لیلا ، صدیق, انوشیروان (1390) بررسی سطح آگاهی و عملکرد متصدیان آرایشگاههای مردانه شهر سرپل ذهاب راجع به رفتارهای پیشگیری کننده از انتقال هپاتیت B. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

[img]
پیش نمایش
متنی - نسخه چاپ شده
39kB

خلاصه فارسی

مقدمه و هدف: آرايشگاه به عنوان يكي از اماكن عمومي ميتواند در اثر رعايت نكردن اصول و موازين بهداشتي و استفاده از وسايل و لوازم آلوده، بيماريهاي مختلفي مانند ايدز، هپاتيت B و C ، اگزما، زگيل،‌ تراخم،‌ كزاز، كچلي و ساير حساسيتهاي پوستي را منتقل نمايد. این مطالعه با هدف تعیین سطح آگاهی و عملکرد متصدیان آرایشگاههای مردانه شهر سرپل ذهاب راجع به رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت B انتخاب و اجرا گردید. روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی بود که در آن آرایشگرهای مرد شهر سرپل ذهاب بعنوان جامعه آماري انتخاب شدند و لذا نمونه گیری نداشتیم. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه معلم ساخته و چک لیست جمع آوری گردید. در اين پرو‍‍‍ژه، 32 نفر آرایشگر شهر سر پل ذهاب، پرسشنامه را تكميل كردند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و پارامترهای آمار توصیفی و تحلیلی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين سن آرایشگرها 7.8± 36.22 بود. همچنین، بیش از 96 درصد آرایشگران سر پل ذهاب دارای آگاهی و عملکرد در حد ضعیف تا متوسط راجع به راههای انتقال هپاتیت ب بودند ولی میانگین نمرات آگاهی آرایشگران، 5.55±22.71 بود. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود که علاوه بر آموزش آموزشگاههای اصناف، بمنظور بازآموزی، سالانه در مرکز بهداشت دوره هایی بمنظور ارتقاء آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت ب برای آرایشگران برگزار شود. همچنین، ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اعمال شود. بر بکارگیری درست گندزداها و ضدعفونی کننده ها و آوردن وسایل لازم توسط مشتری تا حد امکان، تاکید شود.

عنوان انگليسي

Evaluation of Awareness and performance of Sarpool Zahab male Barbers about preventive behaviors of transmission of hepatitis B


نوع سند :موضوع کنفرانس یا کارگاه (پوستر )
زبان سند : فارسی
نویسنده مسئول :یوسف حمیدزاده اربابی
کلید واژه ها:آگاهی، رفتارهای پیشگیری کننده، هپاتیت ب، آرایشگر
کلید واژه ها (انگلیسی):knowledge , preventive behaviours , Hepatitis B , Barber
موضوعات :WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط
WA بهداشت عمومي > WA 30 بهداشت محيط

WA بهداشت عمومي > WA 400 بهداشت حرفه ای
WA بهداشت عمومي > WA 400 بهداشت حرفه ای

WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
WA بهداشت عمومي > WA 18 آموزش بهداشت
بخش های دانشگاهی :دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
دانشکده بهداشت > گروه بهداشت عمومی
کد شناسایی :3187
ارائه شده توسط : آقای یوسف حمیدزاده اربابی
ارائه شده در تاریخ :05 مهر 1391 12:36
آخرین تغییر :30 بهمن 1391 11:52

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...